2018.09.29 - Informacja dla uczestników Projektu POWER :


przeglądaj pozostałe komunikaty

Informacja dla uczestników Projektu POWER :
1.     Kandydaci przed udziałem w mobilności maja obowiązek uczestniczenia w Szkoleniu wstępnym oraz podpisać Umowę na udział w Projekcie.
2.     Federacja UTW WiM pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w Projekcie – (Opcja 2) oraz wypłaca tzw „Kieszonkowe” na pokrycie wydatków osobistych. Wysokość „Kieszonkowego” zostanie ustalona w budżecie Projektu i określona w Umowie z uczestnikiem mobilności. W Umowie zostanie też zawarta informacja na jakie cele powinny być przeznaczone te środki. „Kieszonkowe” zostanie wypłacone uczestnikowi przed wyjazdem na Konferencję na wskazane konto lub w indywidualnych przypadkach gotówką za pokwitowaniem.
3.     Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w Projekcie stawiają się osobiście w miejscu i czasie wyznaczonym na czas odjazdu . Niestawienie się na czas traktowane będzie jako rezygnacja z wyjazdu co pociągnie za sobą obowiązek zwrotu wszystkich kosztów udziału w Projekcie danego uczestnika.
4.     Planowane wyjazdy na Konferencje to: kwiecień, maj i czerwiec 2019r. Dokładne terminy zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w styczniu 2019 r. a listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych wyjazdów – nie później niż 30 dni przed wyjazdem na mobilność.
5.     Uczestnicy mobilności są ubezpieczeni od :
NNW – w podróży – Przewoźnik
NNW – w trakcie pobytu – Federacja UTW WIM
EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW
6.     Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymują:
1.     Pokrycie kosztów dojazdu i powrotu na trasie : Olsztyn – Mikulov-Wieden – Brno -Olsztyn ( w trakcie podróży przewiduje się noclegi w Czechach – Tam – Mikulov , Powrót – Brno) . Miejsce noclegów w Czechach – może ulec zmianie. . W drodze powrotnej planuje się 1 posiłek w Polsce.
W Wiedniu planuje się pobyt 4 dniowy ( 3 noclegi)
W trakcie podróży i pobytu – opieka Koordynatora
2.     Pobyt w Wiedniu – Uczestnicy maja obowiązek wziąć udział w Konferencji o tematyce zgodnej z Celami Projektu w Stacji Polskiej Akademii Nauk – Konferencja przewidziana jest na 4 dni . W wolnym czasie przewiduje się zwiedzanie Wiednia. Organizatorem Konferencji w Wiedniu jest Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Galicja” które dla uczestników wyda Certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji . Będą one podstawą do zaliczenia udziału w projekcie.
3.     Po Wiedniu oprowadzał nas będzie wykwalifikowany przewodnik z Wiednia znający język polski.
4.     Sprawy organizacyjne – zakwaterowanie w hotelach w pokojach z łazienkami – generalnie 2 osobowe ale w wyjątkowych przypadkach mogą być 3 osobowe. Śniadania w hotelu. Obiadokolacje w restauracjach na mieście ale planowana jest 1 obiadokolacja uroczysta w zabytkowej dzielnicy Greenzing .
5.     W projekcie nie ma środków na wstęp do muzeów – zainteresowani opłacają wstęp we własnym zakresie.
Informacje dodatkowe: : Pokrycie kosztów jest na trasie : Olsztyn –Wiedeń-Olsztyn godz i miejsce wsiadania do autokaru.
Planowany wyjazd – godz 5,00 – I dnia , Planowany powrót ok 23,30 – VI dnia.
Dla osób które będą miały problem z dotarciem na uzgodnioną godzinę - Istnieje możliwość zamówienia noclegów za dodatkową opłatą.
A teraz obowiązki organizatora i uczestników:
1.     Udział w szkoleniu wstępnym
2.     Podpisanie Umowy na udział w Projekcie z każdym uczestnikiem
3.     Zarejestrowanie Umowy w systemie SSL – w ciągu 3 dni od daty podpisania – Biuro Projektu
4.     Organizacja całej mobilności (wyjazdu) - Biuro Projektu
5.     Po powrocie z mobilności /wyjazdu – każdy uczestnik otrzyma osobiście z UE mailem wezwanie do złożenia sprawozdania w systemie Mobility TOOL i musi złożyć to sprawozdanie osobiście najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych ( dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy email były aktywne) .
A teraz UWAGA: Nie złożenie sprawozdania do systemu Mobility Tool w terminie skutkuje – pozbawieniem Federacji równowartości 1/16 wartości Projektu (ok 1250 Euro) i zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów uczestnictwa w całości.
6.     Ponadto każdy uczestnik będzie zobowiązany do:
- uczestnictwa w spotkaniu ewaluacyjnym po powrocie gdzie ma napisać obszerne sprawozdanie z realizacji celów Projektu
- ma poinformować słuchaczy własnego UTW o projekcie oraz wdrażać nabyte umiejętności i doświadczenia w praktyce.
- Może być tez wezwany przez FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
7. Biuro Projektu będzie upowszechniało doświadczenia z Projektu na
stronie www Federacji , Prasie, Platformie EPALE, Konferencji
Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora oraz planuje
wydać specjalny Biuletyn.
W tym etapie zostanie tez wydany przez FRSE uczestnikom dokument :
Europass Mobilność
8 . Formalne zakończenie Projektu przewidziane jest na 14 listopada 2018 a rozliczenie finansowe w ciągu 60 dni od złożenia sprawozdania czyli w drugiej połowie stycznia 2020 r.

przeglądaj pozostałe komunikaty

Z życia UTW


2019.03.04 Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM
4 marca 2019 odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze w którym uczestniczyło 39 delegatów z 21 UTW Warmii i Mazur. W załacznikach materiały z Walnego zebrania. [więcej]
2018.06.24 XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku OLSZTYN 24.06- 29.06.2018
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie w dniach 24.06- 29.06.2018r. zorganizowała XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem przewodnim było „Dla [więcej]
2018.06.15 Warmińsko-Mazurska Senioriada UTW w Ostródzie w dniach 15-17 czerwca 2018 r.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ostródzie, które było organizatorem imprezy zaprosiło Seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w „WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SENIORIADZIE – OSTRÓDA 2018”, która [więcej]

Galeria


Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM Otwarcie XII Europejskich Spotkań UTW XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 30503         Gości, on-line: 1