2020.07.08 - Ważne! dot.mobilności uczestników do Wiednia


przeglądaj pozostałe komunikaty

Szanowni uczestnicy Projektu Erasmus+

W nawiązaniu do poprzedniego e-maila dot. mobilności Wiedeń, Biuro Projektu uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną jaka panuje w kraju, nastąpiło szereg zmian w naszych działaniach.
Nie uległ jedynie zmianie termin mobilności do Wiednia, tj. 24 – 29 sierpnia 2020 r.
Szkolenie wstępne, na którym podamy Państwu harmonogram wyjazdu, podpiszemy umowy a także zostanie Państwu wypłacone kieszonkowe, odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Olsztynie ul. Jagiellońska 59, lok. 9. Sala nr.205 lub 208 Ponieważ trudno w tej chwili oszacować czas trwania powyższych czynności prosimy o zabezpieczenie sobie wystarczającej ilości czasu w tym dniu, bowiem nie przewidujemy zwalniania kogokolwiek przed zakończeniem wszystkich czynności. Każdy uczestnik szkolenia wyposażony winien być w maseczkę ochronną.Przewidziany jest catering dla uczestników szkolenia!
Prosimy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz kartę EKUZ (ważną co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu)- do wglądu.
W przypadku poważnych zdarzeń losowych bardzo prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie Biura Projektu o niemożności uczestnictwa w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu a tym samym i mobilności jest, przed wejściem na salę o godz. 10.30, przedstawienie zaświadczenia z Sanepidu lub innej uprawnionej jednostki do przeprowadzania testu, datowanego na 18 lub 19 sierpnia br., ujemnego wyniku badania na COVID – 19.
Brak powyższego zaświadczenia eliminuje osobę z udziału w szkoleniu i projekcie.
Wychodząc naprzeciw ewentualnym trudnościom w pozyskaniu takiego zaświadczenia Biuro Projektu umożliwia Państwu przeprowadzenie testu w Laboratorium Analitycznym przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie ul. Niepodległości 44, w dniu 18 sierpnia br(godz,6,oo-20,oo) lub 19 sierpnia br.(w godz.6,oo-10,oo) /wjazd samochodem na parking przy laboratorium od ul. Mariańskiej/.
Lista uczestników znajdować się będzie w laboratorium. Wystarczy powołać się na ww. listę okazując przy tym dowód osobisty. Wyniki badań otrzymacie Państwo do 30 min od pobrania próbek lub mailem.
Koszty badań pokrywa Federacja UTWWiM.
W przypadku nie skorzystania z takiej możliwości i wykonania badań we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Państwa uprawnionych jednostkach, Federacja takich kosztów nie pokrywa.
Bardzo prosimy Państwa o poważne potraktowanie przedstawionych wytycznych.
Każdy z uczestników do 10 sierpnia br. ma obowiązek udzielić odpowiedzi na e-mail, postoj_andrzej@wp.pl nie sms-em, o tym, że zapoznał się z informacją i będzie obecny na badaniu(COVID-19 ) i na szkoleniu. Będzie to jednocześnie test działania poczty elektronicznej uczestników mobilności.
Brak odpowiedzi w terminie może skutkować rozważeniem przez Biuro Projektu skreślenia uczestnika z udziału w projekcie - koordynator projektu A.Postój tel.668 677 066

prezes Federacji UTW WiM - Ryszard Okliński

przeglądaj pozostałe komunikaty

Z życia UTW


2020.06.01 Uwaga Wyjazd ODWOŁANY z powodu epidemii Koronawirusa nastapią zmiany proszę sledzic Komunikaty
Termin wyjazdu grupy III 01-06-2020 do 06-06-2020 uczestnicy: 1.Jerzy Kosiński [więcej]
2020.05.11 Uwaga Wyjazd ODWOŁANY z powodu epidemii Koronawirusa Terminarz wyjazdu Grupy II
Termin wyjazdu grupy II 11-05-2020 do 16-05-2020 Uczestnicy: 1.Krystyna Wieńska [więcej]
2020.04.20 Terminarz wyjazdu I grupy do Wiednia w ramach projektu ERASMUS + Uwaga Wyjazd ODWOŁANY z powodu epidemii Koronawirusa
Termin 20-04-2020 do 25-04-2020 Grupa I 1.Jadwiga Omielan [więcej]

Galeria


Życzenia Świąteczne Życzenia Świąteczne III Festiwal III Festiwal III Festiwal III Festiwal III Festiwal III Festiwal III Festiwal
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 61061         Gości, on-line: 3