2017.10.20 - Wspólne posiedzenie Zarządu Federacji UTW WiM i "Trójki" Porozumienia UTW Warmii i Mazur - Ściślejsza współpraca na rzecz UTW.


przeglądaj pozostałe wydarzenia

W dniu 20 października 2017 , na zaproszenie Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur odbyło sie wspólne posiedzenie Zarządu Federacji i "Trójki" Porozumienia UTW; Celem spotkania było:
1. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Federacją UTW WiM i Porozumieniem UTW
2. Omówienie Ankiet zebranych w trakcie szkolenia Liderów UTW w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r (Opracowania Ankiet są do wglądu w załącznikach do niniejszego wydarzenia.)
3. Ustalenie wspólnej listy imprez/uroczystości organizowanych przez UTW mających charakter "wojewódzki"

Ad1 - a) Ustalono że na spotkania Zarządu Federacji UTW będzie zapraszana "Trójka" Porozumienia" i odwrotnie - na spotkania "Trójki" będzie zapraszany Zarząd Federacji UTW WiM
b) - Zarząd Federacji UTW WiM podejmie próbę zmiany/opracowania Regulaminu dający możliwość ściślejszej współpracy z Federacją - Uniwersytetom Trzeciego Wieku nie posiadającym osobowości prawnej - formalnie nie mogącymi być członkami Federacji. Powyższy Regulamin powinien być zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu członków Federacji.
c) Zarząd Federacji apeluje do UTW posiadających osobowość prawną o przystąpienie do Federacji w celu wspólnego działania na rzecz wszystkich UTW.

Ad 2 - Omówiono Ankiety wypełnione przez Liderów UTW województwa . w trakcie dyskusji uznano że Ankiety są świetnym materiałem do opracowania Planów działania na rok 2018 i lata następne. Uzgodniono że dyskusja nad tymi materiałami będzie toczona na konferencji listopadowej UTW w Wydminach i na kolejnym posiedzeniu Zarządu Federacji i 'Trójki"

Ad 3 - Uzgodniono wspólna listę imprez/uroczystości mających charakter "Wojewódzki" w roku 2018 , są to:
- Wojewódzki Przegląd Chórów UTW Iława (V-VI)
- Wojewódzka "Senioriada" Ostróda (VI)
- Wojewódzki Przegląd Teatrów - Wydminy (V-VI)
- Wojewódzki Festiwal Tańca - Olsztyn (XI)
- Festiwal "Hej Kolęda" - Olsztyn (XII)
- Woj Konferencja UTW Ełk (V-X termin do dopracowania.)
Dokładne terminy imprez podadzą organizatorzy.
Każdy UTW ma poza tym prawo do organizowania własnych imprez ale uprasza się by nie kolidowąły one terminami z imprezami określonymi jako "wojewódzkie" .


Dostępne załączniki

Ankieta Część B
Ankieta Część A


przeglądaj pozostałe wydarzenia

Komunikaty


2019.06.04 Uwaga Lektoraty językowe i szkolenia komputerowe bezpłatne dla słuchaczy UTW
Do Zarządów UTW Warmii I Mazur Informujemy że Wyższa Szkoła Informatyki I Ekonomii w Olsztynie realizuje Projekt : „Kwalifikacje językowe i ICT dla [więcej]
2019.05.14 Federacja UTW Warmii i Mazur beneficjentem kolejnego grantu z Programu Erasmus +
10 maja 2019 r Federacja UTW Warmii i Mazur zostala oficjalnie ogłszona jako beneficjent kolejnego grantu z Programu Erasmus+. Będzie to kontynuacja dotychczasowego projektu POWER. [więcej]
2019.04.09 Wyjazd I grupy uczestników szkolenia w Wiedniu
Wyjazd I grupy uczestników szkolenia w Wiedniu nastapi w dniu 9.04. o godz 5,00 z przed hotelu Villa Pallas przy ul żołenierskiej 4 w Olsztynie [więcej]

Galeria


II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur II dzień Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 36488         Gości, on-line: 3