2017.10.20 - Wspólne posiedzenie Zarządu Federacji UTW WiM i "Trójki" Porozumienia UTW Warmii i Mazur - Ściślejsza współpraca na rzecz UTW.


przeglądaj pozostałe wydarzenia

W dniu 20 października 2017 , na zaproszenie Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur odbyło sie wspólne posiedzenie Zarządu Federacji i "Trójki" Porozumienia UTW; Celem spotkania było:
1. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Federacją UTW WiM i Porozumieniem UTW
2. Omówienie Ankiet zebranych w trakcie szkolenia Liderów UTW w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r (Opracowania Ankiet są do wglądu w załącznikach do niniejszego wydarzenia.)
3. Ustalenie wspólnej listy imprez/uroczystości organizowanych przez UTW mających charakter "wojewódzki"

Ad1 - a) Ustalono że na spotkania Zarządu Federacji UTW będzie zapraszana "Trójka" Porozumienia" i odwrotnie - na spotkania "Trójki" będzie zapraszany Zarząd Federacji UTW WiM
b) - Zarząd Federacji UTW WiM podejmie próbę zmiany/opracowania Regulaminu dający możliwość ściślejszej współpracy z Federacją - Uniwersytetom Trzeciego Wieku nie posiadającym osobowości prawnej - formalnie nie mogącymi być członkami Federacji. Powyższy Regulamin powinien być zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu członków Federacji.
c) Zarząd Federacji apeluje do UTW posiadających osobowość prawną o przystąpienie do Federacji w celu wspólnego działania na rzecz wszystkich UTW.

Ad 2 - Omówiono Ankiety wypełnione przez Liderów UTW województwa . w trakcie dyskusji uznano że Ankiety są świetnym materiałem do opracowania Planów działania na rok 2018 i lata następne. Uzgodniono że dyskusja nad tymi materiałami będzie toczona na konferencji listopadowej UTW w Wydminach i na kolejnym posiedzeniu Zarządu Federacji i 'Trójki"

Ad 3 - Uzgodniono wspólna listę imprez/uroczystości mających charakter "Wojewódzki" w roku 2018 , są to:
- Wojewódzki Przegląd Chórów UTW Iława (V-VI)
- Wojewódzka "Senioriada" Ostróda (VI)
- Wojewódzki Przegląd Teatrów - Wydminy (V-VI)
- Wojewódzki Festiwal Tańca - Olsztyn (XI)
- Festiwal "Hej Kolęda" - Olsztyn (XII)
- Woj Konferencja UTW Ełk (V-X termin do dopracowania.)
Dokładne terminy imprez podadzą organizatorzy.
Każdy UTW ma poza tym prawo do organizowania własnych imprez ale uprasza się by nie kolidowąły one terminami z imprezami określonymi jako "wojewódzkie" .


Dostępne załączniki

Ankieta Część B
Ankieta Część A


przeglądaj pozostałe wydarzenia

Komunikaty


2018.11.18 Harmonogram wstepny wyjazdu uczestników POWER - Termin III - 17-22.06.2019 r
Harmonogram wstępny – Wyjazd III - 17-22.06. 2019. Lp Nazwisko i imię [więcej]
2018.11.18 Harmonogram wyjazdu uczestników POWER - Termin II - 7-12.05.2019 r
Lp Nazwisko i imię Reprezentant 1 [więcej]
2018.11.18 Harmonogram wyjazdu uczestników POWER - Termin I - 9-14.04.2019 r
Harmonogram – wyjazd I - 9-14.04 2019. Lp Nazwisko i imię Reprezentant Uwagi [więcej]

Galeria


Otwarcie XII Europejskich Spotkań UTW XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  OLSZTYN  24.06- 29.06.2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018 Ostróda 15-17 czerwiec Senioriada 2018
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 22452         Gości, on-line: 1