18 lis, 2018

Harmonogram wyjazdu uczestników POWER – Termin II – 7-12.05.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Lp Nazwisko i imię Reprezentant
1 Elżbieta Dziergacz Federacja
2 Anna Dzikowicka Komisja Rewizyjna
3 Lech Bober Federacja
4 Bagińska Aldona ATW Olsztyn
5 Michał Kłębukowski ATW Olsztyn
6 Elżbieta Koc UTW Ełk
7 Wasiak Krystyna UTW Działdowo
8 Bartnicka Zenobia UTW Działdowo
9 Wioletta Malecka UTW Ostróda
10 Marianna Ilasz UTW Ostróda
11 Kmito Grazyna […]

18 lis, 2018

Harmonogram wstepny wyjazdu uczestników POWER – Termin III – 17-22.06.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Harmonogram wstępny – Wyjazd III – 17-22.06. 2019.

1. Andrzej Postój – Koordynator – Federacja UTW WiM
2. Jerzy Giezek – P-cy Kom Rewizyjnej – Federacja UTW WiM
3. Janina Milewicz – Federacja UTW WiM
4. Krystyna Oleszkiewicz – UTW Pasym
5. Wanda Dunaj – UTW Biała Piska
6. Olechnowicz Elzbieta – UTW Ketrzyn
7. Dmytryszyn Maria – UTW Kętrzyn
8. Brzezińska Alicja- UTW Węgorzewo
9. Mikiewicz Mirosław – UTW Ełk
10. Jarmołkowicz Krystyna – UTW Braniewo
11. Lewańska Krystyna – UTW Braniewo
12. Kordek Maria – UTW Purda
13. Kijewicz Krystyna – UTW Bisztynek
14. Perkowska Krystyna – UTW Olsztynek
15. Mendelska Helena – UTW Pasłęk
16. Zysmanowicz Andrzej – UTW Górowo Iławieckie

29 wrz, 2018

Informacja dla uczestników Projektu POWER :

2018-09-29T00:00:00+02:0029 września, 2018|

Informacja dla uczestników Projektu POWER :
1. Kandydaci przed udziałem w mobilności maja obowiązek uczestniczenia w Szkoleniu wstępnym oraz podpisać Umowę na udział w Projekcie.
2. Federacja UTW WiM pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w Projekcie – (Opcja 2) oraz wypłaca tzw „Kieszonkowe” na pokrycie wydatków osobistych. Wysokość „Kieszonkowego” zostanie ustalona w budżecie Projektu i określona w Umowie z uczestnikiem mobilności. W Umowie zostanie też zawarta informacja na jakie cele powinny być przeznaczone te środki. „Kieszonkowe” zostanie wypłacone uczestnikowi przed wyjazdem na Konferencję na wskazane konto lub w indywidualnych przypadkach gotówką za pokwitowaniem.
3. Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w Projekcie stawiają się […]

7 wrz, 2018

Szkolenie wstepne uczestników Projektu POWER

2018-09-07T00:00:00+02:007 września, 2018|

Program szkolenia wstępnego dla kandydatów na udział w Projekcie 2018-1-PL01-KA104-047544
w dniach 11-12.09.20198 r

Miejsce szkolenia:
Sala Konferencyjna Hotelu Villa Pallas w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 4
11.09.2018.
godz . 11,00 – Rejestracja uczestników , Rozdanie materiałów i Ankiet. Oficjalne rozpoczęcie .
11,30 – Przedstawienie założeń projektu , Omówienie jego celów i spodziewanych
rezultatów . Przedstawienie Biura/Zespołu Projektowego.
12,30 – Podział na grupy – Zbieranie od uczestników – szczegółowych danych koniecznych do zawarcia Umowy z Uczestnikiem na udział w Projekcie.
14,30 – […]

1 wrz, 2018

Ostateczna lista uczestników szkolenia w dniach 11-12 wrzesnia 2018 r.

2018-09-01T00:00:00+02:001 września, 2018|

Lista Uczestników szkolenia w dniach 11-12.09.2018 r.
( potwierdzili swoją obecność. )

Uczestnicy zakwaterowani w hotelu Villa Park przy ul Żołnierskiej 4.

UTW Braniewo – Krystyna Jarmałkowicz + Krystyna Lewańska
UTW Lidzbark Warmiński: Jolanta Adamczyk + Barbara Michalak
UTW Giżycko – Ewa Ostrowska
UTW Nidzica – Rapacka Maria + Gorczyńska Małgorzata
UTW Ełk – Ela Koc , Alicja Wysocka , Mikiewicz Mirosław
UTW Ketrzyn – Elżbieta Olechnowicz i Stanisław Kruklis
UTW Olecko – Marek Rzepliński
UTW Pasym- Danuta Hajduk- Jadwiga Sowa- Krystyna Oleszkiewicz –
UTW Orneta – Grażyna Kmito- Czesław Kmito –
UTW Ostróda – Elżbieta […]

16 sie, 2018

Lista osób zgłoszonych przez ATW/UTW i zakwalifikowanych na szkolenia w dniach 11-12 września 2018r.

2018-08-16T00:00:00+02:0016 sierpnia, 2018|

Lista osób zgłoszonych przez ATW/UTW i zakwalifikowanych na szkolenia
W dniach: 11 i 12 wrzesień 2019 r.
1. Jolanta Adamczyk – Szkolenie Liderów + Projekt
2. Barbara Michalak – Szkolenie Liderów + Projekt
3. Ewa Ostrowska – Szkolenie Liderów
4. Elżbieta Koc – Szkolenie Liderów + Projekt
5. Alicja Wysocka – Szkolenie Liderów
6. Elżbieta Olechnowicz – Szkolenie Liderów
7. Stanisław Kruklis – Szkolenie Liderów
8. Marek Rzepliński – Szkolenie Liderów + Projekt
9. Danuta Hajduk- – Szkolenie Liderów
10.Jadwiga Sowa – Szkolenie Liderów
11. Grażyna Kmito – Szkolenie Liderów + Projekt
12.Czesław Kmito – Szkolenie Liderów + Projekt
13.Elżbieta Dziergacz – Szkolenie Liderów + Projekt
14.Marianna Ilasz – Szkolenie Liderów + Projekt
15.Anna Dzikowicka – Szkolenie […]

13 sie, 2018

Program szkolenia „Szkoła liderów” w dniach 11-12 września 2018 r.

2018-08-13T00:00:00+02:0013 sierpnia, 2018|

„Szkoła Liderów”
Federacji Uniwersytetów Trzeciego WiekuWarmii i Mazur .
Program szkolenia
w dniach 11 i 12 wrzesnia 2018 r.

Temat szkolenia: Projekt „Szkoła Liderów” jest kontynuacją realizowanego w 2017 roku zadania „Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 11.09..2018 r.

Godz 9.30 – 10.30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w hotelu „Villa Palace” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 4.
Godz 10.45 – 11.30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka – Prezentacja uczestników szkolenia. Rozdanie Ankiet
Godz 11.30 – 14.30 – Warsztaty „Praktyczne ćwiczenia z […]

7 sie, 2018

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu POWER

2018-08-07T00:00:00+02:007 sierpnia, 2018|

Zarząd Federacji UTW zatwierdził liste osób zakwalifikowanych do Projektu ” Kadra UTW Warmii i Mazur mobilna i kompetentna w działaniu” z PO WER .
Lista do wglądu w zakładce Projekty – Projekty w trakcie realizacji – ” Kadra UTW Warmii i Mazur mobilna i kompetentna w działaniu” Załączniki

http://www.federacjautw.olsztyn.pl/?projektyn,0,000009#projekty

6 sie, 2018

Rozstrzygnięcie przetargu ofert na przewóz uczestników projektu do Wiednia

2018-08-06T00:00:00+02:006 sierpnia, 2018|

Zarząd Federacji UTW WiM informuje że na ogłoszony przetarg ofert na przewóz uczestników Projektu na trasie Olsztyn- Wiedeń-Olsztyn wpłynęły 2 oferty spełniające wymagania przetargu.
1. Oferta firmy Arpa Travel – Olsztyn- na kwotę 13.000zł
2. Oferta firmy Kris- Bus Iława – na kwotę 7500zł
Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaakceptował ofertę firmy Kris-Bus i wytypował ta firmę do realizacji w/w zadania.
Powyższa informacja zostaje przekazana do wiadomości oferentom oraz umieszczona na stronie www.federacjautw.olsztyn.pl w zakładce Komunikaty
Za Zarząd
Antoni Furtak
Prezes
Federacji UTW
Warmii i Mazur

6 lip, 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na przewóz osób na trasie Olsztyn – Wiedeń – Olsztyn.

2018-07-06T00:00:00+02:006 lipca, 2018|

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
Realizująca projekt pt:

„Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu.”

Finansowany z

Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłasza otwarty Konkurs Ofert na :

3 krotny Przewóz autokarem grup uczestniczących w Projekcie na trasie Olsztyn-Wiedeń- Olsztyn w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
Warunki konieczne do złożenia oferty:
1. Firma posiada koncesję na przewóz zagraniczny osób
2. Firma gwarantuje Ubezpieczenie uczestniczących w wyjeździe od NNW
3. Należy uwzględnić że każdy wyjazd jest 6 dniowy
4. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto za 1 wyjazd.
Oferty w zamkniętej kopercie należy przesyłać do dnia […]

Przejdź do góry