17 cze, 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Projektu : „Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu.”

2018-06-17T00:00:00+02:0017 czerwca, 2018|

Realizowanego przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
z
Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Krótki opis projektu:
Organizacja 3 wyjazdów szkoleniowych 6 dniowych do Wiednia dla trzech 16 osobowych grup w okresie wrzesień 2018 do czerwiec 2019 roku.. W sumie planuje się przeszkolić 48 osób z kadry Federacji i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Ramowy Program wyjazdów szkoleniowych przedstawia się następująco:
Cel 1: Poprawa kompetencji kadry
– poprzez poznanie powiązań historyczno – kulturalnych narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości oraz poznanie innego modelu zarządzania programem nauczania stosowanego przez partnera austriackiego,
Cel 2: zwiększenie mobilności
– poznanie zabytków […]

12 cze, 2018

Komunikat o naborze kandydatów do Szkoły Liderów

2018-06-12T00:00:00+02:0012 czerwca, 2018|

Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur ogłasza nabór kandydatów na Szkolenie Liderów UTW w dniach 11 i 12 września w Olsztynie w ramach prowadzonej „Szkoły Liderów”
Tematy szkolenia: 1 – „Pisanie Projektów i wniosków o dofinansowanie” – zajęcia warsztatowe , oraz : 2 – wykład: Public relations – „ Sztuka wystąpień publicznych „.
Można zgłosić: 2 kandydatów – UTW należące do Federacji UTW WiM,
1 – kandydata – pozostałe UTW Warmii i Mazur.
Wieczorem 11.09 – przewidziany wieczorek integracyjny.
Szczegółowy Program szkolenia podamy w terminie późniejszym w formie Komunikatu na stronie : […]

19 mar, 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur

2018-03-19T00:00:00+01:0019 marca, 2018|

W dniu 19 marca 2018 r o godz 10,45 I termin i 11,00 II termin – w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur.
Członkowie Federacji otrzymają oficjalne zawiadomienia.
UTW nie będący członkami Federacji maja prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu jako obserwatorzy.
Zapraszamy.
Antoni Furtak
Prezes

2 mar, 2018

Do Akademii i UTW Warmii i Mazur – zapytanie o udział partnerski w Projekcie FIO

2018-03-02T00:00:00+01:002 marca, 2018|

Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur informuje ze zamierza wystąpić z wnioskiem o grant na wsparcie UTW Warmii i Mazur z Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) .
Chcemy wystąpić o dofinansowanie w ramach :

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na nw pytania:

1. Czy Wasz UTW jest zainteresowany udziałem w Projekcie Federacji UTW WiM w celu uzyskania wsparcia z grantu FIO?
2. Jeżeli […]

23 lut, 2018

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur

2018-02-23T00:00:00+01:0023 lutego, 2018|

Witam UTW Warmii i Mazur
Chciałbym poinformować że z inicjatywy Federacji UTW WiM , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt pt ” „Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.” Projekt został oceniony pozytywnie i UWM w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur.
Więcej informacji o Projekcie przedstawimy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji UTW Warmii i Mazur w dniu 19 marca br o godz 11,00 w sali konferencyjnej MOK w Olsztynie przy ul Dabrowszczaków 3.
Również […]

24 lis, 2017

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r.

2017-11-24T00:00:00+01:0024 listopada, 2017|

Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaprasza przedstawicieli wszystkich UTW Warmii i Mazur na spotkanie w dniu 24 listopada o godz 11,00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie poświęcone możliwościom pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r .
Program spotkania:
Godz 11-12 – Pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds organizacji pozarządowych omówi priorytety na które zostaną przekazane środki z budżetu samorządu województwa oraz przewidywany kalendarz Konkursów na określone Priorytety w budżecie samorządu województwa.
Godz 12-14 – Przedstawiciele Projektu ERASMUS z Warszawy omówią możliwości skorzystania z oferty programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. […]

24 lip, 2017

Program szczegółowy Szkolenia Liderów UTW

2017-07-24T00:00:00+02:0024 lipca, 2017|

Program szkolenia
Liderów ATW/UTW Warmii i Mazur
w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r.

Temat szkolenia: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 19.09.2017 r.

Godz 9,30 – 10,30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w SSM „Relaks” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 13 b.

Godz 10,45 – 11,30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka i Wojewody – Prezentacja uczestników szkolenia.
Godz 11,30 – 14,30 – Wyklad pt „Żródła pozyskiwania środków na działalność OP ” – Trener prowadzący : Monika Hausman-Pniewska
Godz 14,30 do […]

23 cze, 2017

Zaproszenie na szkolenie liderów UTW Warmii i Mazur w teminie 19 i 20 września 2017 r.

2017-06-23T00:00:00+02:0023 czerwca, 2017|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku
województwa warmińsko- mazurskiego

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
zaprasza
Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie liderów UTW
w dniach 19 i 20 września w Olsztynie.

Temat szkolenia : Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Koszty szkolenia pokrywają:
Federacja UTW Warmii i Mazur , Urząd Marszałkowski w Olsztynie
i sponsorzy prywatni.

Uczestnicy szkolenia nie płacą za uczestniczenie w szkoleniu.
Wieczorem 19 września przewidziana jest kolacja integracyjna.

Szczegółowy Program szkolenia zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym na […]

21 kw., 2017

Zaproszenie na Seminarium

2017-04-21T00:00:00+02:0021 kwietnia, 2017|

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszam na seminarium z cyklu Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim
NIEPRAKTYKUJĄCY OBYWATEL I EDUKACJA OBYWATELSKA
Seminarium odbędzie się 21 kwietnia 2017 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.00-14.00.
A. Jachimowicz
P-cy Rady OP WWM

Przejdź do góry