4 paź, 2019

Wojewódzka Konferencja z Okazji Miezynarodowego Dnia Seniora

2019-10-04T00:00:00+02:004 października, 2019|

W dniu 4.10 o godz 10 organizujemy Wojewodzka Konferencję z Okzaji Miedzynarodowego Dnia Seniora.
Miejsce Konferencji _ Sala OSW przy ul Bydgoskiej 33
W Konferencji wezmą udzial przedstawiciele organizacji seniorskih z Austrii i Litwy.
Na zakończenie wsytęp kwartetu les Femmes
Zapraszamy seniorów z calego województwa

3 paź, 2019

Konferencja Podsumowujaca projekt Power

2019-10-03T00:00:00+02:003 października, 2019|

W dniu 3.X.2019 w hotelu Willa Pallas przy ul Żołnierskiej 4 w Olsztynie odbedzie sie Konferencja podsumowujaca projekt POWER. Rozpoczecie o godz 9,30.
Obecnośc uczestnikow POWER i kandydatów do projektu ERASMUS + – obowiazkowa.
Wieczorem uroczysta kolacja integracyjna z tańcami.

21 lip, 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Projektu w Programie Erasmus +

2019-07-21T00:00:00+02:0021 lipca, 2019|

Zarząd Federacji Warmii i Mazur w Olsztynie informuje, że w wyniku konkursu wniosków złożonych w ramach Programu Erasmus + Sektor Edukacja Dorosłych, wniosek złożony przez Federację UTW WiM do Programu Erasmus+ Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2019 został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym Federacja UTW WiM ogłasza nabór kandydatów do realizacji projektu:
„Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.”
W projekcie mogą uczestniczyć Prezesi i Członkowie Zarządów UTW należących do Federacji.
Szczególowe warunki okreslone w załacznikach do ogłoszenia na podstronie Projekty […]

4 cze, 2019

Uwaga Lektoraty językowe i szkolenia komputerowe bezpłatne dla słuchaczy UTW

2019-06-04T00:00:00+02:004 czerwca, 2019|

Do Zarządów UTW Warmii I Mazur

Informujemy że Wyższa Szkoła Informatyki I Ekonomii w Olsztynie realizuje Projekt :
„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko – mazurskiego”
natomiast Federacja UTW Warmii I Mazur wspiera te działania jako Partner uczelni.
W projekcie mog a wziąc udział osoby zamieszkałe na terenie województwa w wieku 50 do 74 lat.
Zarządy UTW zaiteresowanych udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie deklaracji udziału na adres WSIiE (adres niżej)
Zajęcia bedą odbywać się zarówno w Olsztynie jak i w terenie pod warunkiem zebrania
min 12 kandydatów na jedno szkolenie.
O tym gdzie będą odbywać się szkolenia zadecyduje WSIiE.
Proszę o potraktowanie […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM – Regulamin i Porzadek zebrania

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
• prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
• udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
• przeprowadza głosowania,
• organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Zarząd Federacji UTW WiM zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

na dzień 4 marca 2019 roku o godz 10,30 – I termin i 10,45 II termin w
Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.

Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.

Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
§ 21
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział […]

Przejdź do góry