4 paź, 2019

Wojewódzka Konferencja z okazji Miedzynarodowego Dnia Seniora

2021-04-16T12:50:12+02:004 października, 2019|

W 2019 zrealizowalismy Projekt „Konferencja Wojewódzka z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”
Termin Konferencji 4 października 2019. w Olsztynie. W konferencji uczestniczyło 136 osób seniorów przedstawicieli wielu organizacji pozarządowoych województwa Warmińsko-mazurskiego.

15 lis, 2018

FIO Warmia i Mazury Lokalnie

2021-04-16T12:50:46+02:0015 listopada, 2018|

Wniosek o grant z Funduszu FIO Warmia Mazury lokalnie złożony 12.07.2018
W dniu 12.09.2018 otrzymalismy informację ze wniosek uzyskał opinie pozytywna i został zakwalifikowany do dofinansowania.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000zł na zakup wyposażenia biura Federacji : Komputer, drukarka , Programy komputerowe i szafka pancerna do przechowywania dokumentów.
Wyposażenie zostało zakupione i jest na stanie Biura Federacji.
Projekt został zrealizowany w całości. Sprawozdanie/Raport z realizacji projektu złożone.

9 lis, 2018

2018 – Szkoła Liderów UTW Warmii i Mazur

2021-04-16T12:48:12+02:009 listopada, 2018|

Rok 2018 – Projekt „Szkoła Liderów” .

Zrealizowany w dniach 11-12.09.2018
Sprawozdanie szczegółowe z realizacji projektu zostanie zamieszczone w terminie do 30.10.2018 r.

Skierowany do liderów (członków Zarządów UTW Warmii i Mazur.)

Projekt „Szkoła Liderów” jest kontynuacją realizowanego w 2017 roku zadania „Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych „ Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową , rozliczone bez zastrzeżeń a przeprowadzona wśród uczestników Ankieta wykazała kolejne tematy które powinny być realizowane. Wyniki Ankiety stanowiły podstawę do opracowanie tego Projektu. Dlatego można stwierdzić, że niniejszy projekt oparty jest na potrzebach które wskazali uczestnicy poprzedniego projektu. […]

25 maj, 2018

Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur mobilna i kompetentna w działaniu

2021-04-16T12:46:34+02:0025 maja, 2018|

Tytuł Projektu: „ Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu”
Projekt finansowany przez: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – będzie realizowany w okresie 2018 – 2019 r.
Organizacja wiodąca w projekcie:
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zs w Olsztynie .
Zakładane cele Projektu:
Cel 1: Poprawa kompetencji kadry – poprzez poznanie powiązań historyczno-kulturalnych narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości Polski – rozszerzających wiedzę uczestników
Cel 2: zwiększenie mobilności
Cel 3: Rozwój współpracy międzynarodowej

[…]

30 wrz, 2017

Rok 2017 – Szkolenie Liderów UTW w zakresie pozyskiwania środków na działalność UTW

2021-04-09T13:04:10+02:0030 września, 2017|

Rok 2017 – Zrealizowano Projekt:

„Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW”.

1. Przeszkolono łącznie 43 osoby – przedstawicieli 24 UTW działających na terenie Warmii I Mazur – W większości uczestnicy szkolenia pochodzą z UTW działających w małych miejscowościach – co było głównym założeniem organizacji szkolenia Liderów.
2. Uczestnicy zostali przeszkoleni w tematach:

  • Źródła pozyskiwania środków publicznych na działalność OP,
  • Wprowadzenie do pisania wniosków o dofinansowanie,
  • Możliwości wsparcia Organizacji Pozarządowych z EFS i RPO,
  • Współpraca z Głosem Seniora i Ogólnopolską Kartą Seniora szansą promocji i pozyskiwania funduszy dla organizacji seniorskiej (UTW)

3. Zebrano Ankiety podsumowujące szkolenie […]

Przejdź do góry