Olsztyn, 11.03.2022

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych
województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała wczoraj Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.

Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570,  urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje, świadczące konkretny rodzaj pomocy, lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci swojej pomocy w konkretnym Zespole lub Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Michał Kupisz, tel. 89 5236092
Edukacja dzieci i dorosłych – Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953
Opieka medyczna – Marta Czerwonik-Łapko, tel. 697 994 062
Opieka medyczna Olsztyn – Joanna Mackiewicz, tel. 502 407 787
Osoby z niepełnosprawnością – Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14
Zbiórki i zakwaterowanie – Tomasz Sztachelski, tel. 506 325 472
Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, mail: www.mediacje-elblag.pl

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat),  prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.

Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.
Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

Prezydium Rady
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ta informacja przyczyni się do uregulowania i koordynacji działań wolontariatu w naszych uniwersytetach.

Prezes