Witamy serdecznie!


Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur - Geneza powstania

czerwiec 2016r - Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie, UTW w Ostródzie i UTW w Działdowie utworzyli Komitet Założycielski w składzie: Lidia Lejszo, Elżbieta Dziergacz i Jerzy Giezek,
12czerwiec 2016r. - złożono wniosek do Sądu Rejestrowego o zarejestrowanie Federacji,
13pażdziernik 2016r. - Sąd Rejestrowy zatwierdził wniosek i wpisał Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur do Rejestru Sądowego pod
Nr KRS 0000640478,

19.03.2018 r odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze z wyborami uzupełniającymi [b/]

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd ukonstytuował się . Obecny podział funkcji to:
Prezes - Antoni Furtak
Wiceprezes - Elżbieta Dziergacz
Sekretarz - Janina Zyznowska
Skarbnik - Janina Milewicz
Członek zarządu – Lidia Lejszo
Członek Zarządu: Lech Bober
Członek Zarządu: Ryszard Okliński.
Komisja Rewizyjna: Jerzy Giezek – UTW Działdowo,
Anna Dzikowicka – UTW Ostróda, Halina Kołos – UTW Węgorzewo
Dokumenty Walnego Zebrania są do wglądu w zakładce "Z życia UTW"

Komunikaty


2018.06.17 Ogłoszenie o naborze kandydatów do Projektu : „Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur - mobilna i kompetentna w działaniu.”
Realizowanego przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Krótki opis projektu: [więcej]
2018.06.12 Komunikat o naborze kandydatów do Szkoły Liderów
Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur ogłasza nabór kandydatów na Szkolenie Liderów UTW w dniach 11 [więcej]
2018.03.19 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur
W dniu 19 marca 2018 r o godz 10,45 I termin i 11,00 II termin - w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbędzie sie Walne [więcej]

Galeria


Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Zarząd Federacji UTW Warmii iMazur na spotkaniu u Marszałka G. Brzezina Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www