Witamy serdecznie!


Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur - Geneza powstania

maj 2012r. - na Wojewódzkiej Konferencji UTW w Działdowie pojawił się pomysł powołania Federacji,
maj 2013r. - na kolejnej Konferencji UTW w Ostródzie dyskutowano nad pierwszym projektem Statutu,
kwiecień 2015r. - powołano do życia Federację UTW Warmii i Mazur, wyłoniono pierwsze władze i przystąpiono do rejestracji. Niestety, ze względu na uchybienia formalne – Sąd Rejestrowy odrzucił wniosek o zarejestrowanie,
czerwiec 2016r - Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie, UTW w Ostródzie i UTW w Działdowie utworzyli Komitet Założycielski w składzie: Lidia Lejszo, Elżbieta Dziergacz i Jerzy Giezek,
12czerwiec 2016r. - złożono wniosek do Sądu Rejestrowego o zarejestrowanie Federacji,
13pażdziernik 2016r. - Sąd Rejestrowy zatwierdził wniosek i wpisał Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur do Rejestru Sądowego pod
Nr KRS 0000640478,
28 listopada 2016r. - na ten dzień zwołano I Walne Zebranie Członków Federacji UTW Warmii i Mazur w Olsztynie,
Na Walnym Zebraniu wybrano statutowe władze Federacji w składzie:
Prezes - Antoni Furtak – UTW Działdowo
Wiceprezes - Elżbieta Dziergacz – UTW Ostróda
Sekretarz - Lech Bober – UTW Nowe Miasto Lubawskie
Skarbnik - Janina Milewicz – UTW Kętrzyn
Członek zarządu – Lidia Lejszo – ATW Olsztyn
Komisja Rewizyjna: Jerzy Giezek – UTW Działdowo,
Anna Dzikowicka – UTW Ostróda, Halina Kołos – UTW Węgorzewo
Przyjęto również Program Działania na kadencję 2016-2019 r.
Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur podkreślił, że najważniejszym działaniem będzie wspieranie wszystkich UTW oraz budowanie jedności ruchu UTW na Warmii i Mazurach.

19.03.2018 r odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze z wyborami uzupełniającymi [b/]
Zebranie podjęło Uchwałę o zwiększeniu składu Zarządu z 5 do 7 osób. W wyborach uzupełniajacych do Zarządu wybrani zostali: Janina Zyznowska i Ryszard Okliński.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd ukonstytuował się ponownie . Obecny podział funkcji to:
Prezes - Antoni Furtak
Wiceprezes - Elżbieta Dziergacz
Sekretarz - Janina Zyznowska
Skarbnik - Janina Milewicz
Członek zarządu – Lidia Lejszo
Członek Zarządu: Lech Bober
Członek Zarządu: Ryszard Okliński.
Dokumenty Walnego Zebrania są do wglądu w zakładce "Z życia UTW"

Komunikaty


2018.03.19 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur
W dniu 19 marca 2018 r o godz 10,45 I termin i 11,00 II termin - w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbędzie sie Walne [więcej]
2018.03.02 Do Akademii i UTW Warmii i Mazur - zapytanie o udział partnerski w Projekcie FIO
Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur informuje ze zamierza wystąpić z wnioskiem o grant [więcej]
2018.02.23 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur
Witam UTW Warmii i Mazur Chciałbym poinformować że z inicjatywy Federacji UTW WiM , Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa [więcej]

Galeria


Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Forum III WIEKU Krynica - Nowy Sącz  6 - 8 wrzesien 2017 Zarząd Federacji UTW Warmii iMazur na spotkaniu u Marszałka G. Brzezina Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Obchody 5 lecia Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www