14 cze, 2024

Mobilność obserwacyjna (Job Shadoving) RZYM 17-22.06.2024

2024-06-14T10:22:34+02:0014 czerwca, 2024|

W dniach 17-22.06.2024r.  grupa 9 przedstawicieli UTW  przynależnych do Federacji UTWWiM uczestniczyć będzie w mobilności obserwacyjnej  w Rzymie. Partnerem tej mobilności  jest Stowarzyszenie Kulturalne Insieme z Lazio di Papa (w Rzymie) a tematem przewodnim tej mobilności jest „Ja- Europejczyk – ekologia i równość” nr.projektu-2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082. program edukacyjny przewiduje m .innymi zapoznanie się z działalnością uniwersytetów trzeciego wieku w Rzymie i Centrum edukacji dorosłych w Lazio wymamiana doświadczeń, artretarapia w edukacji dorosłych, nt. równości społecznych, poznanie kultury i i zabytków Rzymu, itp .

 

Prezes

 

14 cze, 2024

Mobilność Cypr zakończona.

2024-07-02T13:15:35+02:0014 czerwca, 2024|

 

 

Mobilność edukacyjna  na Cyprze, organizowana przez Federację  UTW WiM w ramach projektu pt.,, Europejczyk to Ja.-
 Tendencje rozwoju edukacji dorosłych” nr. projektu”ADU-000113082 dostarczył wielu cennych doświadczeń i wniosków na temat
rozwoju edukacji dorosłych. Wizyta w Pafos ,  Protaras i Limasol pozwoliła  na bezpośrednie zapoznanie się z
najnowszymi trendami i praktykami w tej dziedzinie, a także na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami projektu. Mieliśmy okazje uczestniczyć  w wykładach,
warsztatach ,czy spotkaniach z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Cyprze.  Różnorodność podejść do edukacji dorosłych tj. kompetencje miękkie […]
7 cze, 2024

Wojewódzka Spartakiada Sportowo- Rekreacyjna 2024

2024-06-07T12:09:20+02:007 czerwca, 2024|

                                         Witamy sportowców akademii i uniwersytetów,

Studentów preferujących aktywny styl życia

Miło nam poinformować  Państwa, że Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej,  organizuje w dniach 30 – 31 sierpnia 2024 roku Warmińsko – Mazurską Spartakiadę Sportowo – RekreacyjnąLidzbark Warmiński 2024. Pakiet dokumentów do zapoznania się i wypełnienia w przypadku zgłoszenia reprezentacji do udziału w Spartakiadzie został Państwu przesłany na indywidualne adresy e-mail każdego utw/atw. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące  Spartakiady.

Prosimy także, o przygotowanie informacji o działaniach każdego utw/atw biorącego udział w Spartakiadzie w celu przedstawienia się podczas uroczystego otwarcia na Stadionie Miejskim. […]

14 kwi, 2024

Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2023

2024-04-14T08:33:04+02:0014 kwietnia, 2024|

 

 

Dzisiaj w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM. Na zebranie zostali zaproszeni delegaci poszczególnych utw należących do Federacji. Przybyło 43 osoby. Omówiliśmy szereg ważnych tematów. Zarząd złożył Sprawozdanie z działalności i otrzymał absolutorium. Omówiliśmy też nasze zamierzenia na rok bieżący. Planujemy dwie mobilności Cypr i Rzym, w ramach projektu Erasmus +, konferencję senioralną w Starych Jabłonkach i Senioriadę  sportowo rekreacyjną w Lidzbarku Warm. Jak więc widać Federacja się rozwija i ma się dobrze. Zarząd federacji dziękuje wszystkim delegatom za udział i dyskusje dot. przyszłości naszego stowarzyszenia.

Prezes

15 mar, 2024

Mobilność obserwacyjna Rzym-2024

2024-03-15T18:39:47+01:0015 marca, 2024|

 

 

 

Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

Projekt realizowany przez : Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

mobilność obserwacyjna (Akcja 1)  “Rzym”

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje indywidualną mobilność zagraniczną obserwacyjną dla seniorów – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

 

Celem  mobilności w  projekcie jest rozwój  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur przynależnych  do Federacji  UTW WiM poprzez  zwiększenie  […]

12 mar, 2024

Walne sprawozdawcze Federacji za rok 2023

2024-04-09T19:49:39+02:0012 marca, 2024|

Walne Zebranie Sprawozdawcze

członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur rok 2023

Na podstawie art.18 Statutu Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zatwierdzonego przez KRS w dniu 13.10.2016 roku na dzień 12 kwietnia 2024 roku na godz.10,oo  zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji za rok 2023. Zebranie   odbędzie się w pomieszczeniach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie  przy ul. Jagiellońskiej 59 sala nr.211      WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNIE W DNIU 12 KWIETNIA 2024 roku

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Federacji UTW WiM i wybór przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności WZ i […]
12 mar, 2024

Mobilność obserwacyjna -CYPR

2024-04-16T16:22:37+02:0012 marca, 2024|

Na podstawie regulaminu naboru i uczestnictwa w mobilności grupowej- obserwacyjnej na Cyprze Zarząd Federacji zatwierdził listę uczestników tej mobilności. Są to:

1/.Wisiński Jerzy

2/.Hajduk Danuta

3/.Halina Zawistowska

4/.Kijewicz Krystyna

5/.Makowska Teresa

6/.Dargiewicz Barbara

7/.Redman Elżbieta

8/.Kurstak Czesława

9/.Bernat Krystyna

10.Okliński Ryszard-kierownik grupy

Mobilność rozpoczyna się 28 maja 2024  wylotem z Gdańska do m. Pafos na Cyprze -kończy si e 04 czerwca 2024 wylotem z Larnaki do Warszawy Lotnisko Chopina.

Prawdopodobny harmonogram tej mobilności podany zostanie podczas przeprowadzonego szkolenia uczestników w dniu 29.04.  2024  o godz.11,oo w biurze Federacji, gdzie podpisane zostaną umowy uczestnictwa.

 

Prezes

 

5 lut, 2024

Harmonogram mobilności języka angielskiego – Malta II

2024-02-07T15:51:43+01:005 lutego, 2024|

 

 

Harmonogram

działań Biura projektu nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082 – mobilność     językowa           „ Malta II

 

05.02.2024 r. – umieszczenie na stronie internetowej Federacji Regulaminu naboru.

06 – 14.02.2024 r. – nabór kandydatów na mobilność.

15 – 16.02.2024 r. – przesłanie informacji drogą e-mailową do kandydatów zakwalifikowanych na mobilność i kandydatów z listy rezerwowej.

26.02.2024 r. godz. 11.00 – szkolenie przed mobilnością. Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej, ankiet, podpisanie umów pomiędzy uczestnikiem a beneficjentem. Miejsce –  Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn ul. Jagiellońska 59 / biuro federacji, pokój 9/.

10.03.2024 r. – wyjazd z Olsztyna na lotnisko /godzina i miejsce wyjazdu zostaną podane na szkoleniu/.

Oprac . AP

                                                                                                                 Ryszard  Okliński

                                                                                                              Prezes […]

30 wrz, 2023

Mobilność edukacyjna „TURCJA”

2023-09-30T13:31:59+02:0030 września, 2023|

 

 

 

Olsztyn dnia 30.09.2023r.

 

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie , informuje że w wyniku konkursu wniosków akredytacyjnych  złożonych w ramach Programu Erasmus + Edukacja Dorosłych , Akcja  1 wniosek złożony w tym programie został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym Federacja UTW WiM ogłasza nabór kandydatów do realizacji projektu pt. ”Nowe perspektywy edukacji, wzmocnienie współpracy w obszarze nawiązywania  i utrzymywania partnerstw między organizacjami i państwami”.

W realizowanym projekcie Erasmus + przewidziany jest udział 14-16 uczestników w 7- dniowej mobilności ( w terminie 18/19.10.2023 do 24/25.10.2023r) w Turcji (Izmir- Kusadasy ) po 1 z każdego UTW / ATW .

Zgodnie z załączonym […]

13 wrz, 2023

” Szkoła Liderów „

2023-09-13T08:29:05+02:0013 września, 2023|

18 września rusza kolejna edycja szkoleniowa „Szkoła Liderów” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach. Tym razem szkolenie i odbywać się będzie w pomieszczeniach Hotelu „Park” w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119.)początek godz.10,oo Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu Program zajęć w załączeniu.

18 września 2023
Program szkolenia
Godz. 9.30 – 9.55 – rejestracja uczestników.
Godz. 10.00 – Wprowadzenie do konferencji.
prezes Federacji UTW WiM –Ryszard Okliński
Godz.10.15 – Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku w aspekcie realizacji Priorytetu XIII dot. rozwoju sektora pozarządowego w tym zwiększenia wykorzystania narzędzi […]

Przejdź do góry