Witamy sportowców akademii i uniwersytetów,

Studentów preferujących aktywny styl życia

Miło nam poinformować  Państwa, że Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej,  organizuje w dniach 30 – 31 sierpnia 2024 roku Warmińsko – Mazurską Spartakiadę Sportowo – RekreacyjnąLidzbark Warmiński 2024. Pakiet dokumentów do zapoznania się i wypełnienia w przypadku zgłoszenia reprezentacji do udziału w Spartakiadzie został Państwu przesłany na indywidualne adresy e-mail każdego utw/atw. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące  Spartakiady.

Prosimy także, o przygotowanie informacji o działaniach każdego utw/atw biorącego udział w Spartakiadzie w celu przedstawienia się podczas uroczystego otwarcia na Stadionie Miejskim. Informacja powinna być wysłana wraz z kartami zgłoszenia w Wordzie (format A4, czcionka 12, ½ strony).

Dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, zapoznać się z nimi
i wypełnić. Następnie zeskanować i przesłać na pocztę
postoj_andrzej@wp.pl  w terminie do 10 czerwca 2024 r.

W drugim dniu naszych „zmagań sportowych” chcemy zorganizować piknik artystyczny i zaprosić do udziału w nim zespoły taneczne, muzyczne, wokalne z Waszych uniwersytetów, bądź zaprzyjaźnione z Wami. Przygotowujemy także kiermasz rękodzieła, na który można zaprosić  rękodzielników z Waszego miasta. Zespoły artystyczne i rękodzielnicy, po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu karty zgłoszenia przyjeżdżają w dniu 31 sierpnia 2024 r. na koszt własny.

Zgłoszenia zespołów- Jolanta Adamczyk tel. 603 891 716, mail: jolaadamczyk_20@poczta.onet.pl;

Ze sportowo – artystycznym pozdrowieniem

  • Prezes Federacji UTW WiM – Ryszard Okliński
  • Koordynator projektu – Jolanta Adamczyk Prezes SPZL
  • Koordynator działań sportowych – Andrzej Postój