Informuję wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani do realizacji projektów mobilności obserwacyjnej na Cyprze i w Rzymie , że szkolenie i podpisywanie umów odbędzie się w pomieszczeniach biura federacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 59/9, w  dniu 29 kwietnia 2024 rok (poniedziałek) o godz. 11,oo dla uczestników mobilności- Cypr  i o godzinie 13,oo dla uczestników mobilności Rzym .

prezes