Komunikaty2021-04-16T14:29:20+02:00
12październik, 2021

Konferencja z okazji MDOS już za nami

12 października, 2021|

Drodzy Seniorzy! Zakończona wczoraj Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  pod honorowym patronatem Marszałka  -Gustawa-Marka Brzezina przeszła do historii .W konferencji uczestniczyło 114 osób, nie licząc zaproszonych gości, reprezentujący środowiska organizacji samorządowych (dps, mops. gops , cus  i inne) oraz uniwersytety trzeciego wieku z całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.Pan Marszałek w swoim wystąpieniu rzeczowo nakreślił potrzeby i plany Urzędu marszałkowskiego w programie rozwoju województwa na lata przyszłe.Wręczył też wyróżnionym   osobom […]

17wrz., 2021

Wniosek o wyróżnienie statuetką „Perła Warmii i Mazur”

17 września, 2021|

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH –  PERŁA WARMII I MAZUR  2021

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 Wniosek o wyróżnienie najaktywniejszych seniorów i organizacje seniorskie Statuetką – Perła Warmii i Mazur 2021” w roku 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”

 

1/Nazwisko Kandydata/Kandydatki,

 

 

2/ Imiona Kandydata/Kandydatki

 

 

3/ Dane kontaktowe Kandydata/Kandydatki  (adres, tel, mail)

 

 

4  Pełniona funkcja Kandydata/Kandydatki w organizacji seniorskiej

 

 

5/ Opis działalności na […]
17wrz., 2021

Regulamin konkursu PERŁA WARMII i MAZUR

17 września, 2021|

REGULAMIN  KONKURSU

PERŁA WARMII I MAZUR  2021

adresowany do organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów

Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku Warmii i Mazu

 

  • 1
  1. Organizatorem Konkursu jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59/ 9
  2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego   Gustawa Marka Brzezina.
  3. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski województwa i Federację UTW WiM.
  4. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów […]
16wrz., 2021

MDOS Konferencja Wojewódzka

16 września, 2021|

11 pażdziernika 2021 roku  odbędzie się  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych-Wojewódzka Konferencja organizacji Senioralnych Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka -Gustawa Marka Brzezina. Konferencja ta rozpocznie się o godz.11.oo w hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska.Szczegółowy program konferencji podany zostanie w dniu 24-09-2021 roku.Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz seniorów .

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy nr.ROPS-I.614.11.1.2021

Zarząd Federacji

30sierpień, 2021

Umowa podpisana na Szkołę Liderów

30 sierpnia, 2021|

18-08-2021 z Marszałkiem Województwa p.Gustawem Markiem Brzezinem  podpisano umowę na realizację projektu pod tytułem „Szkoła Liderów”Federacji Uniwersytetów  Trzeciego Wieku województwa warmińsko-mazurskiego ” Umowa przewiduje przekazanie środków finansowych i realizację zadania publicznego do dnia 31-11-2021 roku.

19sierpień, 2021

Powołanie grupy roboczej do realizacji projektów

19 sierpnia, 2021|

 

Do ORGANIZACJI SENIORSKICH – WAŻNE!

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur spotkał się w dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59 z  Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Joanną Glezman.  Spotkanie dotyczyło propozycji powołania grupy roboczej w celu zdiagnozowania sytuacji funkcjonowania organizacji seniorskich w naszym województwie, w tym związanych z szeroko pojętą cyfryzacją, użytkowaniem komputerów, narzędzi […]

17sierpień, 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za 2020 rok

17 sierpnia, 2021|

Na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 10,oo Zarząd  Federacji podjął Uchwałę o zwołaniu  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego za rok 2020 .Miejsce zebrania ustalone zostanie po potwierdzeniu ilości uczestników Walnego . (prawdopodobnie -siedziba Federacji). W związku z powyższym proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniu do dnia 18 -09-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR ZA ROK 2020

 

W dniu 24 września 2021 […]

19Maj, 2021

składki członkowskie

19 maja, 2021|

Zarząd Federacji przypomina,że uchwałą z dnia 12-03-2020 r.podniesione zostały składki członkowskie do 2 zł/za członka swojej organizacji.

W sytuacji pandemii okres opłat składek  za rok 2021 upływa 10-x-2021 r.Na stronie internetowej Federacji umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dot.aktualnej sytuacji w federacji . prezes

Ostatnie wpisy

Dołącz do ponad 4750 członków rozwijających swoją edukację

Stań się częścią Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Przejdź do góry