Komunikaty2021-04-16T14:29:20+02:00
29maj, 2023

29 maja, 2023|

Zasady
przyznawania przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie członkom zwyczajnym, / czy i członkom wspierającym?/ należącym do federacji, dotacji finansowych do realizacji działań statutowych – realizacji projektów.

Każdy uniwersytet lub akademia trzeciego wieku realizująca napisany przez siebie projekt, aplikując o dotację na ten cel winna;
30 dni przed realizacją projektu sporządzić pisemny wniosek podpisany przez prezesa lub wiceprezesa uniwersytetu lub akademii, w którym należy zawrzeć […]

29maj, 2023

29 maja, 2023|

Zasady
podstawowe i dodatkowe naboru kandydatów na uczestników mobilności zagranicznych w ramach projektów Erasmus+ Edukacja dorosłych realizowanych przez Federację Uniwersytetów trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Zasady podstawowe.
Każdy uniwersytet i akademia trzeciego wieku należący/a do Federacji jest zobowiązany/a do ścisłego przestrzegania zasad naboru zawartych w Regulaminie Naboru, który każdorazowo jest sporządzany przez Biuro Projektu do konkretnego projektu i konkretnej mobilności.
Każdy uniwersytet i akademia trzeciego wieku zobowiązane są […]

24maj, 2023

Posiedzenie Zarządu Federacji

24 maja, 2023|

26 maja 2023r, (piątek)o godz.10,3o w siedzibie federacji odbędzie się posiedzenie zarządu .

omówione zostaną : realizacja projektu akredytacyjnego do Estonii, plan działania federacji do końca 2023roku,omówienie regulaminu przyznawania dotacji dla UTW oraz realizacja Szkoły Liderów”

prezes

26kwi, 2023

Mobilność w Estonii

26 kwietnia, 2023|

W dniach 15-22.04.2023 r. realizowaliśmy długo oczekiwaną mobilność w Tallinie i Narvie (Estonia).Uczestnikami  tej mobilności było 31 przedstawicieli wszystkich uniwersytetów przynależnych do Federacji. Było to bardzo ciekawe wydarzenie. Więcej informacji umieścimy po dokonaniu podsumowania i otrzymaniu stosownych raportów od uczestników.

biuro organizacyjne

 

26kwi, 2023

Wybory nowych władz Federacji

26 kwietnia, 2023|

Walne Zebranie członków Federacji UTW W i M ,które odbyło się 24 marca br. dokonało podsumowania działalności „starego Zarządu” i dokonało wyboru nowych władz III  kadencji działalności Federacji na lata 2023-2025.W wyborach uczestniczyło 41 przedstawicieli UTW  .Walne wybrało Zarząd w składzie: Ryszard Okliński- prezes Andrzej Postój -wice -prezes       Krystyna Wienska -skarbnik, Jolanta Adamczyk -sekretarz, Mariusz Panek -członek  zarzadu. Powołano także nową Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Szczubiał -przewodniczący […]

25mar, 2023

Komunikat dot. mobilności w Estonii

25 marca, 2023|

Komunikat

podpisanie umów Estonia

 

W dniu 30 marca /czwartek/ godz. 10.00 w OSW przy ul. Jagiellońskiej 59 w Olsztynie odbędzie się szkolenie wstępne dla kandydatów z naboru II a następnie podpisywanie umów ze wszystkimi  uczestnikami mobilności.

Harmonogram przedstawia się następująco;

Godz. 10.00 na salę wchodzą kandydaci, którzy brali udział w II naborze;

 1. Adela Bastek
 2. Halina Faj
 3. Regina Alicja Kidawa
 4. Kazimierz Świnarski
 5. Antoni Wąsowicz
 6. Jolanta Adamczyk
 7. Małgorzata Nawrot
 8. Grażyna Harasim
 9. Zofia Gucajtis
 10. Rau Urszula
 11. […]

28lut, 2023

Dodatkowy nabór na szkolenie w Tallinie

28 lutego, 2023|

 

 

Nr projektu:  2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

Tytuł projektu:  mobilność “Estonia”

Projekt realizowany przez :   Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

                                                                                                         Regulamin i […]

27sty, 2023

Estonia – do realizacji w kwietniu br.

27 stycznia, 2023|

Trwają przygotowania do realizacji  drugiej części projektu akredytacyjnego z wyjazdem do Tallina w kwietniu br. Te osoby które zostały zakwalifikowane do tej mobilności  szkoleniowej proszone są o potwierdzenie udziału , przesyłając na pocztę federacji swoją akceptację .Proszę też o potwierdzenie swoich danych osobowych  (adres swojej poczty. nr. telefonu, bądź zmiana -uaktualnienie   karty NFZ ) dane te należy przesłać do dnia 10 lutego br.

prezes

27sty, 2023

Raporty z mobilności w Meppen

27 stycznia, 2023|

W ostatnim czasie nastąpiły dość istotne zmiany w przepisach unijnych dot. raportowania mobilności grupowych. Dotyczy to także nas -mianowicie  do końca  zakończenia  projektu erasmusatj. do 30-08-2023r. nie zachodzi potrzeba składania raportu z mobilności w Meppen.

pozdrawiam Prezes

Ostatnie wpisy

Dołącz do ponad 4750 członków rozwijających swoją edukację

Stań się częścią Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Przejdź do góry