Komunikaty2021-04-16T14:29:20+02:00
30lis, 2023

Mobilność grupowa w Wilnie zakończona

30 listopada, 2023|

w dniach 06-12.11.2023r.13 przedstawicieli poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku uczestniczyło w mobilności grupowej w Wilnie. Nasz nowy partner -Dom Kultury Polskiej w Wilnie  stworzył bardzo dobre warunki do realizacji wszystkich założen projektu Erasmus + -edukacja dorosłych. Mieliśmy okazję spotkać się z seniorami kilku uniwersytetów trzeciego wieku na Litwie , w tym Akademią trzeciego Wieku z Wilna, UTW z Wilna, i UTW z Solecznik. Uczestniczyliśmy także w zajęciach z  florystyki, próbach chóru […]

17paź, 2023

Harmonogram mobilności w Wilnie

17 października, 2023|

 

 

 

Harmonogram

działań Biura projektu i uczestników – Mobilność Grupowa  – Litwa- Wilno.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

  1. 10.2023 r. – umieszczenie Harmonogramu działań biura i Regulaminu naboru na stronie internetowej Federacji UTW WiM.
  2. 10.2023 r – 20.10.2023 r. godz. 20.00 – nabór kandydatów do projektu.
  • 23.10.2023 r. – przesłanie na skrzynki mailowe informacji kandydatom, którzy zakwalifikowali się do projektu.                            […]
15paź, 2023

Powołanie Biura Projektowego do realizacji mobilności w Wilnie

15 października, 2023|

 

 

 

Olsztyn dnia 14..10.2023r.

 

BIURO PROJEKTOWE POWOŁANE DO REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH   ERASMUS + EDUKACJA  DOROSŁYCH  NR.PROJEKTU;                              2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082.

    Z dniem 14 .10.2023 r. powołuje się biuro projektowe do realizacji założeń zawartych  w projekcie akredytacyjnym Erasmus + -Edukacja Dorosłych  nr.2023-1-PL01-KA121-ADU-  000113082.

W  skład biura projektowego wchodzą:

1/.Ryszard  Okliński  -kierownik biura projektowego

2/.Andrzej  Postój -koordynator projektu

3/.Krystyna Wienska   – skarbnik , członek biura […]

15paź, 2023

Regulamin i warunki kwalifikacji do mobilności grupowej Wilno 06.11.2023- 12.11.2023r

15 października, 2023|

 

 

Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

Projekt realizowany przez :       Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

                mobilność grupowa  “Litwa-Wilno” termin 06.11.2023 – 12.11.2023r.

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje mobilność  studentów/seniorów w […]

10paź, 2023

Harmonogram mobilności na Malcie

10 października, 2023|

 

                                  Harmonogram

   działań Biura projektu i uczestników – Mobilność Malta – kurs języka angielskiego.

                          Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

  1. 10.2023 r. – umieszczenie Harmonogramu działań biura i Regulaminu naboru na stronie internetowej Federacji UTW WiM.
  2. 10.2023 r – 17.10.2023 r. godz. 12.00 […]
9paź, 2023

Kurs Języka angielskiego -Erasmus -Malta

9 października, 2023|

 

 

Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

Tytuł projektu; Senior europejczyk mówi po angielsku, czemu nie?

 

Projekt realizowany przez : Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

mobilność “Malta”

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach projektu akredytowanego* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

 

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, […]

9paź, 2023

Odwołanie mobilności w Turcji

9 października, 2023|

Z uwagi na nikłe zainteresowanie mobilnością grupową w m. Izmir (Turcja) jesteśmy zmuszeni odwołać organizację tej mobilności  planowaną na 18/19 października br.

W tej sytuacji nieważny jest więc poprzedni komunikat jak i regulamin naboru.

Prosimy jednocześnie o sukcesywne zapoznawanie się z komunikatami Biura organizacyjnego i podejmowanie stosownych decyzji o proponowanych szkoleniach za granicą .

Zarząd Federacji UTWWIM.

30wrz, 2023

Regulamin naboru na mobilność w Turcji

30 września, 2023|

 

Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

Projekt realizowany przez : Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

mobilność “Turcja”

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje grupową mobilność zagraniczną dla studentów – wywodzących się ze […]

30wrz, 2023

Mobilność edukacyjna „TURCJA”

30 września, 2023|

 

 

 

Olsztyn dnia 30.09.2023r.

 

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie , informuje że w wyniku konkursu wniosków akredytacyjnych  złożonych w ramach Programu Erasmus + Edukacja Dorosłych , Akcja  1 wniosek złożony w tym programie został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym Federacja UTW WiM ogłasza nabór kandydatów do realizacji projektu pt. ”Nowe perspektywy edukacji, wzmocnienie współpracy w obszarze nawiązywania  i utrzymywania partnerstw między organizacjami i państwami”.

W realizowanym projekcie Erasmus […]

19wrz, 2023

„Szkolenie Liderów”

19 września, 2023|

W dniu 18 września 2023 roku w Olsztynie, odbyło się szkolenie „Liderów” Uniwersytetów Warmii i Mazur.
Szkolenie rozpoczął Prezesa Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Pan Ryszard OKLIŃSKI wprowadzeniem do zajęć. Następnie głos zabrał pełnomocnik Marszałka ds. organizacji porządkowych Pani Joanna GLEZMAN. Pani GLEZMAN przedstawiła program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w 2024 roku w aspekcie realizacji rozwoju sektora pozarządowego w tym zwiększenia narzędzi informatycznych w działalności organizacji. Po zakończeniu […]

Ostatnie wpisy

Dołącz do ponad 4750 członków rozwijających swoją edukację

Stań się częścią Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Przejdź do góry