Komunikaty2021-04-16T14:29:20+02:00
25kw., 2022

Walne zebranie sprawozdawcze Federacji

25 kwietnia, 2022|

Na dzień 30 maja 2022 roku( poniedziałek) na godz. 10,oo zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021  (par.18  statutu). Pierwszy termin przewidziany -godz.10,oo  drugi  termin na godz.10,30 Zebranie odbędzie się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie ul.Jagiellońska 59 (Sala rektorska).

Członkowie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

                                                                       Warmii i Mazur

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

Na Walne zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

 

Zarząd  Federacji UTW W […]

14kw., 2022

Umowa o współpracy z Instytutem Północnym

14 kwietnia, 2022|

14 kwietnia 2022 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego a Federacją UTW WiM w zakresie realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Instytut Północny. Celem współpracy jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie piśmienniczym i kolekcji bibliotecznych na Warmii i Mazurach, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej społeczności  oraz rozwój nowych zainteresowań. Opracowana zostanie oferta tematyczna i działania projektowe ,na którą składać się będą wykłady i prelekcje oraz wykorzystanie nieodpłatnie przestrzeni […]

11kw., 2022

Przyjęcie nowego członka do grona Federacji

11 kwietnia, 2022|

W dniu 22-2-2022 r. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu złożył wniosek o przyjęcie  na Członka Zwyczajnego Federacji UTW  Warmii i Mazur . Na posiedzeniu Zarządu Federacji  w dniu 19-03-2022 r. jednogłośnie zaakceptowano przyjęcie w poczet Federacji UTW WiM .  Tym samym UT III W.i O N  w  Elblągu stał się  prawowitym członkiem zwyczajnym. Gratulujemy Pani prezes  Iwonie Orężak  i Pani Teresie Urban podjęcia dobrej  decyzji.

prezes Federacji

 

 

 

11kw., 2022

dot.Walnego Sprawozdawczego

11 kwietnia, 2022|

Zarząd Federacji na posiedzeniu  podjął decyzję o przesunięciu Walnego Sprawozdawczego na inny termin, który podany zostanie osobnym komunikatem.

Prezes

11kw., 2022

Życzenia Wielkanocne

11 kwietnia, 2022|

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja,                                                                                                                                                                                                                 wszystkim studentom  Uniwersytetów   i Akademii Trzeciego Wieku  Warmii i Mazur

 

składa Zarząd Federacji UTWWiM

19mar, 2022

Posiedzenie Zarządu

19 marca, 2022|

Na dzień 21 marca br na godzinę 10,oo  w siedzibie biura zwołuję posiedzenie Zarządu Federacji,podczas którego omawiane będą istotne zagadnienia związane  z przygotowaniami do Walnego Zebrania członków federacji  planowanego na 22 kwietnia 2022 roku.

 

prezes

11mar, 2022

Powołanie zespołu ds.uchodźców

11 marca, 2022|

Olsztyn, 11.03.2022

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych
województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała wczoraj Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.

Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która […]

19lut, 2022

Projekt o akredytację w ramach Erasmus + Edukacja Dorosłych

19 lutego, 2022|

19 października 2021 roku -Federacja UTW WiM złożyła wniosek w ramach tzw. II rundy KA120-ADU Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji dorosłych.Wniosek przewiduje realizację 3 projektów  tym sektorze działania na przestrzeni 5 lat, bez potrzeby składania kolejnych wniosków .S U K C E S !!! wniosek uzyskał akceptację na realizację wszystkich projektów na przestrzeni tych 5 lat tj. do roku 2027 .

Prezes

19lut, 2022

Projekt o dotację w ramach NIW- PROO

19 lutego, 2022|

21 grudnia 2021 roku złożyliśmy już po raz 5 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskiej na lata 2018-2030 PROO do Narodowego Instytutu Wolności NIW  wniosek wstępny Edycja 2022 pod tytułem zadania „Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur organizacją wspierającą integrację,poczucie tożsamości i wzrostu społecznej aktywności seniorów w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.” Okres przewidziany do realizacji zadania to okres 32 miesiące.Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek o nr. 42043 został […]

19lut, 2022

wnioski o dotacje w ramach FRSE

19 lutego, 2022|

5 grudnia 2021 roku złożyliśmy wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodowa Agencja Programu Erasmus + Edukacja Dorosłych,  wniosek pt:”kompetencje cyfrowe i empatia -kluczem na inne postrzeganie świata”- runda 2 Akcja KA-210.Niestety w uzyskanej w dniu 16 lutego br. informacji o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Partnerstwa  na rzecz współpracy na małą skalę  (KA210-ADU) o budżecie 60000 euro. projekt nasz nie uzyskał wymaganej ilości punktów .

Ostatnie wpisy

Dołącz do ponad 4750 członków rozwijających swoją edukację

Stań się częścią Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Przejdź do góry