Program spotkania podsumowującego mobilność Narva, Tallin /Estonia/ realizowanego przez Federację UTW WiM.
w ramach Programu Akredytacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych

pt. „ Nabywanie kompetencji XXI wieku”.
Nr. Projektu: 2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

12.06.2023 r. (czwartek) Hotel Villa Pallas – Olsztyn, ul. Żołnierska 4

Godz. 10.30 – Rejestracja uczestników.
Godz. 11.00- 11.45 Powitanie uczestników mobilności.
Omówienie zrealizowanej mobilności. Przedstawienie celów, założeń i rezultatów projektu.
– Prezes Federacji UTW WiM – Ryszard Okliński.
– koordynator projektu – Andrzej Postój
Godz. 11.50 – Prezentacja filmu z mobilności zrealizowanego przez uczestniczkę Alicję Woronowicz – UTW Kętrzyn.
Godz. 12.15 – Wystąpienia uczestników mobilności. Wrażenia z mobilności.
Godz. 13.00 – Wręczenie uczestnikom mobilności biuletynów
i albumów fotograficznych wydanych przez Federację UTW WiM.
– koordynator projektu Andrzej Postój, sekretarz zarządu Jolanta Adamczyk.
Godz. 13.15 – Zamierzenia Federacji i dyskusja o przyszłości programów Erasmus + realizowanych przez Fedrację UTW WiM – prezes R. Okliński, uczestnicy spotkania.
Godz. 13.40 – Wstępna informacja o szkoleniu „Szkoła liderów” – prezes R. Okliński, wiceprezes A. Postój.
Godz. 14.00 – Podsumowanie spotkania – prezes R. Okliński.
Godz. 14.10 – Obiad.
Godz. 15.00 – Wyjazd uczestników.
Zarząd Federacji UTW WiM

Uwaga!
Zarząd spotyka się o godz. 9.45.