W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu uczestników w ramach projektu Erasmus+., Biuro Projektu zwraca się do Państwa z prośbą o potwierdzenie deklaracji wyjazdu w ramach projektu do Wiednia w dniach 24-29 sierpnia 2020 r.
Odpowiedzi proszę kierować na pocztę e-mail postoj_andrzej@wp.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż do 24 czerwca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że uczestnicy, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie wypełniając stosowne dokumenty zostali zarejestrowaniu w systemie Unii Europejskiej MobilityTool . Są już sporządzone umowy na wszystkich uczestników. Ewentualne rezygnacje będą rozpatrywane przez Zarząd Federacji jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych.
Przypominam także, że Elektroniczne Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą każdy z uczestników ma obowiązek posiadać w trakcie wyjazdu musi być ważna co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu.
Informuję także, że w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59, lok. 9 w Olsztynie rozpocznie się szkolenie wstępne uczestników połączone z podpisywaniem umów pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+.
Obecność obowiązkowa.
Prezes federacji-Ryszard Okliński