Aktualności
12 Czerwiec 2023
„O nabywaniu kompetencji XXI wieku ”
TreeImage.
Andrzej Postój
W dniach 17 – 21.04.2023 r. grupa studentów z uniwersytetów trzeciego wieku woj. warmińsko – mazurskiego zrzeszonych w Federacji UTW WiM uczestniczyła w projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych pt. „Nabywanie kompetencji XXI wieku. Narva, Tallin – Estonia.”.
Wzięliśmy udział w interaktywnych warsztatach poznawania własnej osobowości zarówno w sali, jak i w plenerze. Uczestniczyliśmy w grze edukacyjnej „Polski Tallin” polegającej na odnalezieniu na podstawie opisu „polskich” miejsc na Starym Mieście w Tallinie.
Logowaliśmy się do aplikacji Padlet.com narzędzia, które możemy wykorzystać w edukacji dorosłych. Na czacie GPT zadawaliśmy pytania sztucznej inteligencji. Była też pogadanka pt. „Estonia. Historia i teraźniejszość”, a jako przerywnik w szkoleniu staraliśmy się poznać wymowę i pisownię niektórych zwrotów w języku estońskim.
Zgłębialiśmy tajniki, jak zmotywować się do nauki, były warsztaty o uważności i świadomości ciała, o kreatywności w edukacji dorosłych.
Bardzo pouczające było też spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tartu – filia w Narvie.
Wycieczki edukacyjne do Muzeum Wolności „Vabamu”, spacer po Starym Mieście w Tallinie czy wizyta w Muzeum Arvo Part znanego, żyjącego kompozytora estońskiego dostarczyły sporą porcję wiedzy o Estonii.
Niewątpliwie wszyscy podnieśliśmy nasze kompetencje osobiste na wyższy poziom i będziemy wykorzystywać je w edukacji dorosłych w naszych akademiach i uniwersytetach trzeciego wieku.

Autor: Andrzej Postój, koordynator projektu.