10 maja 2019 r Federacja UTW Warmii i Mazur zostala oficjalnie ogłszona jako beneficjent kolejnego grantu z Programu Erasmus+.
Będzie to kontynuacja dotychczasowego projektu POWER.
W w wyniku realizacji tego projektu na szkolenie w Wiedniu wyjedzie kolejnych 39 osób – liderów UTW z Warmii i Mazur.