III Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej Kolęda” zorganizowany przez Akademię Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie odbył się 10 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym UWM w Kortowie . Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Gminy Olsztyn. Honorowym Patronatem objął je Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. W 2016 roku do konkursu zgłosiło się 10 chórów i 4 zespoły wokalne. Zgodnie z regulaminem uczestnicy wykonali po 3 utwory. Prezentacje oceniało jury w składzie : przewodniczący Józef Wojtkowiak, członkowie : Tadeusz Niedźwiedź i Ewa Wankiewicz. Pierwszą kolędą , która zabrzmiała w sali konferencyjnej UWM była” Hej w dzień Narodzenia” wykonana przez chór „De Novo” z naszej ATW występujący poza konkursem.
Główną nagrodą festiwalu był Puchar Grand Prix ufundowany przez Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Trofeum to zdobył chór „Wrzos” ze Stowarzyszenia UTW Kętrzyn.
W kategorii chóry I miejsce zdobył Nauczycielski Chór Kameralny z Giżyckiego UTW, II miejsce „Vivat” ze Stowarzyszenia UTW Iława, III miejsce chór „Pasjonata” z UTW Olsztyn.
W kategorii zespoły wokalne I miejsce jury przyznało zespołowi „Lilianki” ze Stowarzyszenia UTW Ostróda, II miejsce Sekcji Biesiadnej UTW Mrągowo a III miejsce „Biesiadkom” ze Stowarzyszenia UTW Morąg.
Na zakończenie chór „Wrzos” zaintonował kolędę „Cicha noc”, którą wykonali wszyscy znajdujący się na sali.
Maria Duch
ATW Olsztyn

Ps. Szczegółne gratulacje i podziękowania za duży wkład pracy w organizację Festiwalu należą się gospodarzom – Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie a zwłaszcza kol. Prezes Aldonie Bagińskiej i jej współpracownikom z Zarządu Akademii.
Antoni Furtak
Prezes
Federacji UTW WiM