Warmińsko – Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej Kolęda” Olsztyn 2019

W dniu 14 grudnia 2019 r. został zorganizowany przez Akademię Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie już VI z corocznie organizowanych Festiwali „Hej Kolęda” .
Celem festiwalowych spotkań jest zintegrowanie środowisk muzycznych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku z naszego województwa, pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd oraz umożliwienie uczestnikom sprawdzenie swoich umiejętności, a także wymianę doświadczeń.
Tegoroczny festiwal otworzył chór Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olszty6nie „De Novo”(występował poza konkursem).
W szranki o Grand Prix Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanęły 3 zespoły wokalne i 4 chóry.
Uczestnicy konkursu wykonali kolędy oraz pastorałki mniej lub bardziej znane.
Jury składające się z pracowników naukowych Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oceniło wykonanie repertuaru a następnie przedstawiło wyniki zmagań zespołów wokalnych i chórów.
W kategorii zespołów wokalnych : pierwsze miejsce przyznano zespołowi ze stowarzyszenia UTW Ostróda „Lilianki” , drugie miejsce wyśpiewał zespół „Być Razem” z UTW w Nidzicy , a trzecie miejsce przyznano „Studenciakom” z UTW w Ornecie.
W kategorii chórów pierwsze miejsce zdobył chór „Wrzos” ze Stowarzyszenia UTW w Kętrzynie, drugie miejsce „chór „Preludium” reprezentujący Stowarzyszenie UTW ze Szczytna, a na trzecim uplasował się chór „Cantiamo” z UTW w Działdowie.
Grand Prix VI Warmińsko – Mazurskiego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych i Akademii Trzeciego Wieku „Hej Kolęda” oraz puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyśpiewał chór „Złota Jesień” ze Stowarzyszenia UTW w Ostródzie.
Corocznie imprezie towarzyszą prezentacje członków kół zainteresowań działających w Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie.
W roku bieżącym goście i uczestnicy festiwalu obejrzeli wystawę prac Koła Rękodzieła, a w przerwie zmagań konkursowych Grupa Teatralna przedstawiła fragmenty „Opowieści Wigilijnych” na podstawie utworów Marii Szelburg Zarembiny w reżyserii Marty Andrzejczak.
W swojej działalności Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie przywiązuje dużą wagę do współpracy między pokoleniami. Podczas tegorocznego festiwalu swoje umiejętności muzyczne zaprezentowało troje uczniów szkół muzycznych . Koncert młodych muzyków został przyjęty aplauzem.
Przebieg festiwalu dokumentowali członkowie Koła Fotograficznego ATW.
Festiwal tradycyjne zakończono wspólnym odśpiewaniem kolędy „Cicha noc”
VI Festiwal „Hej Kolęda” odbył się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Samorządu Olsztyna.
W Komitecie Honorowym udział wzięli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna.

Maria Duch – Lider Chóru „De NOVO” z ATW przy MOK w Olsztynie
Zdjęcia: Eugeniusz Gajlewicz – Koło Fotograficzne z ATW przy MOK w Olsztynie