W dniach 6-8 wrzesień 2017 w Nowym Saczu i Krynicy odbyło się kolejne FORUM III WIEKU.
Federację UTW Warmii i Mazur mieli zaszczyt w tym wielkim wydarzeniu reprezentować Prezes Antoni Furtak i Wiceprezes Elżbieta Dziergacz.
W Panelu poświęconemu wolontariatowi osób starszych jako jeden z panelistów brał udział Prezes Antoni Furtak który wygłosił referat pt: Wontariat osób starszych na Warmii i Mazurach. Praktyka i Bariery.