Harmonogram

   działań Biura projektu i uczestników – Mobilność Malta – kurs języka angielskiego.

                          Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

  1. 10.2023 r. – umieszczenie Harmonogramu działań biura i Regulaminu naboru na stronie internetowej Federacji UTW WiM.
  2. 10.2023 r – 17.10.2023 r. godz. 12.00 – nabór kandydatów do projektu.                                                                                                                                                                                             19.10.2023 r. – przesłanie na skrzynki mailowe informacji kandydatom, którzy zakwalifikowali się do projektu.
  1. 10.2023 r. – rejestracja uczestników w systemie Beneficiary Module                                                                                                                                                                                         13.11.2023 r. godz. 11.00 / OSW Olsztyn, ul. Jagiellońska 59/ – szkolenie przed mobilnością. Informacje o projekcie, godz. odjazdu/przyjazdu/wylotu/przylotu.  Podpisanie umów z uczestnikami                                                                                                                                                                                                                                                                                           26.11.2023 r. – wyjazd z Olsztyna, W-a Okęcie, Malta.                                                                                                                                                                                                                            03.12.2023 r powrót z mobilności                                                                                                                                                                                                                                                              04.12.2023 r – 10.12. 2023 r. – sporządzanie Raportów z mobilności przez uczestników.                                                                                                                                                                11-16.12.2023 r. – przesłanie przez uczestników do Federacji opracowań do Biuletynu.

 

Prezes Federacji UTW WiM

  Ryszard Okliński