Harmonogram

działań Biura projektu i uczestników – Mobilność Grupowa  – Litwa- Wilno.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

  1. 10.2023 r. – umieszczenie Harmonogramu działań biura i Regulaminu naboru na stronie internetowej Federacji UTW WiM.
  2. 10.2023 r – 20.10.2023 r. godz. 20.00 – nabór kandydatów do projektu.
  • 23.10.2023 r. – przesłanie na skrzynki mailowe informacji kandydatom, którzy zakwalifikowali się do projektu.                                                                                                             23.10.2023 r. – rejestracja uczestników w systemie Beneficiary Module.                                                                                                                                                                                             .30.10.2023 r. godz. 10.oo (Poniedziałek) / OSW Olsztyn, ul. Jagiellońska 59/ – szkolenie przed mobilnością. Informacje o projekcie, godz. odjazdu/przyjazdu/wylotu/przylotu.  Podpisanie umów z uczestnikami.                                                                                                                                                                                                                                                                              06.11.2023 r. – godz.8,oo *poniedziałek) wyjazd z Olsztyna-hotel Wileński.
  •    12.11.2023 r. – powrót z mobilności do Olsztyna
  • 14. 11.2023 r – 21.11. 2023 r. – sporządzanie Raportów z mobilności przez uczestników w systemie BM
  1. 11.2023 r.30.11.2023 r. przesłanie przez uczestników do Federacji opracowań do Biuletynu.

 

Prezes Federacji UTW WiM

          Ryszard Okliński