Harmonogram wstępny – Wyjazd III – 17-22.06. 2019.

1. Andrzej Postój – Koordynator – Federacja UTW WiM
2. Jerzy Giezek – P-cy Kom Rewizyjnej – Federacja UTW WiM
3. Janina Milewicz – Federacja UTW WiM
4. Krystyna Oleszkiewicz – UTW Pasym
5. Wanda Dunaj – UTW Biała Piska
6. Olechnowicz Elzbieta – UTW Ketrzyn
7. Dmytryszyn Maria – UTW Kętrzyn
8. Brzezińska Alicja- UTW Węgorzewo
9. Mikiewicz Mirosław – UTW Ełk
10. Jarmołkowicz Krystyna – UTW Braniewo
11. Lewańska Krystyna – UTW Braniewo
12. Kordek Maria – UTW Purda
13. Kijewicz Krystyna – UTW Bisztynek
14. Perkowska Krystyna – UTW Olsztynek
15. Mendelska Helena – UTW Pasłęk
16. Zysmanowicz Andrzej – UTW Górowo Iławieckie