Lp Nazwisko i imię Reprezentant
1 Elżbieta Dziergacz Federacja
2 Anna Dzikowicka Komisja Rewizyjna
3 Lech Bober Federacja
4 Bagińska Aldona ATW Olsztyn
5 Michał Kłębukowski ATW Olsztyn
6 Elżbieta Koc UTW Ełk
7 Wasiak Krystyna UTW Działdowo
8 Bartnicka Zenobia UTW Działdowo
9 Wioletta Malecka UTW Ostróda
10 Marianna Ilasz UTW Ostróda
11 Kmito Grazyna UTW Orneta
12 Kmito Czesław UTW Orneta
13 Grzonkowska Elżbieta UTW N.M.Lub.
14 Wietecha Krzysztof UTW N.M.Lub.
15 Paweł Bielinowicz ?? ATW Olsztyn
16 Elżbieta Kulczyńska Federacja

Uwaga: – Lista wyjeżdżających może ulec zmianie w przypadkach losowych