Pięć lat temu, 14 lutego 2012 roku powstała Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie. W dniu 15.02.2017 r. to liczące już 140 członków stowarzyszenie zorganizowało jubileuszową uroczystość.

Do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie, gdzie odbywała się jubileuszowa uroczystość, przybyli nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także gości honorowi, a wśród nich członek zarządu województwa Marcin Kuchciński, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki. Licznie przybyli też liczni reprezentanci uniwersytetów trzeciego wieku z Warmii i Mazur.

Blisko czterogodzinną uroczystość wypełniły nie tylko okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia kolejnych jubileuszy, ale także prezentacja licznych aktywności seniorów z JATW, m.in. koła fotograficznego, grup tanecznych, chórzystów, aktorów i plastyków. W sumie w JATW działa aż 18 kół zainteresowań. Jak powiedziała prezes stowarzyszenia Lidia Lejszo, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku do doskonałe miejsce do „smakowania życia”.

Podczas uroczystości z pokazami tanecznymi wystąpili uczniowie PSM I i II st. w Olsztynie, a jubileuszowy tort ufundowała posłanka Urszula Pasławska.