Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur ogłasza nabór kandydatów na Szkolenie Liderów UTW w dniach 11 i 12 września w Olsztynie w ramach prowadzonej „Szkoły Liderów”
Tematy szkolenia: 1 – „Pisanie Projektów i wniosków o dofinansowanie” – zajęcia warsztatowe , oraz : 2 – wykład: Public relations – „ Sztuka wystąpień publicznych „.
Można zgłosić: 2 kandydatów – UTW należące do Federacji UTW WiM,
1 – kandydata – pozostałe UTW Warmii i Mazur.
Wieczorem 11.09 – przewidziany wieczorek integracyjny.
Szczegółowy Program szkolenia podamy w terminie późniejszym w formie Komunikatu na stronie : www.federacjautw.olsztyn.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30 lipca 2018 roku na adres:
federacjautwwwim@gmail.com

Czekamy na zgłoszenia.
Antoni Furtak
Prezes Federacji
UTW WiM

Ps .W najbliższych dniach podamy również Komunikat o naborze kandydatów na szkolenie w Wiedniu.