Lista osób zgłoszonych przez ATW/UTW i zakwalifikowanych na szkolenia
W dniach: 11 i 12 wrzesień 2019 r.
1. Jolanta Adamczyk – Szkolenie Liderów + Projekt
2. Barbara Michalak – Szkolenie Liderów + Projekt
3. Ewa Ostrowska – Szkolenie Liderów
4. Elżbieta Koc – Szkolenie Liderów + Projekt
5. Alicja Wysocka – Szkolenie Liderów
6. Elżbieta Olechnowicz – Szkolenie Liderów
7. Stanisław Kruklis – Szkolenie Liderów
8. Marek Rzepliński – Szkolenie Liderów + Projekt
9. Danuta Hajduk- – Szkolenie Liderów
10.Jadwiga Sowa – Szkolenie Liderów
11. Grażyna Kmito – Szkolenie Liderów + Projekt
12.Czesław Kmito – Szkolenie Liderów + Projekt
13.Elżbieta Dziergacz – Szkolenie Liderów + Projekt
14.Marianna Ilasz – Szkolenie Liderów + Projekt
15.Anna Dzikowicka – Szkolenie Liderów + Projekt
16.Grażyna Załęska – Szkolenie Liderów
17.Zenobia Bartnicka – Szkolenie Liderów + Projekt
18.Krystyna Wasiak – Szkolenie Liderów + Projekt
19.Lech Bober – Szkolenie Liderów + Projekt
20.Fido Bogdanna- + Projekt
21.Główczyńska Krystyna – Szkolenie Liderów + Projekt
22.Gorczyńska Małgorzata + Projekt
23.Grzonkowska Elżbieta + Projekt
24.Jarmałkowicz Krystyna + Projekt
25.Kordek Maria + Projekt
26.Lewańska Krystyna + Projekt
27.Małecka Wioletta + Projekt
28.Michalak Barbara + Projekt
29.Mikiewicz Mirosław + Projekt
30.Oleszkiewicz Krystyna + Projekt
31.Rapacka Maria – Szkolenie Liderów + Projekt
32.Wasilewska Elżbieta + Projekt
33.Wietecha Krzysztof + Projekt
34.Wisiński Jerzy – Szkolenie Liderów + Projekt
35.Bagińska Aldona – Szkolenie Liderów
36.Kłębukowski Michał – Szkolenie Liderów + Projekt
37.Lidia Lejszo – Szkolenie Liderów + Projekt
38.Andrzej Postój – Szkolenie Liderów + Projekt
39.Okliński Ryszard – Szkolenie Liderów + Projekt
40.Oklińska Elżbieta + Projekt
41.Kazimierz Lejszo + Projekt
42.Zyznowska Janina – Szkolenie Liderów + Projekt
43.Antoni Furtak – Szkolenie Liderów + Projekt
44.Milewicz Janina – Projekt
45. Dmytryszyn Maria – Projekt
46.Kołos Halina – Projekt
47. Bielinowicz Paweł – Szkolenie Liderów
48. Giezek Jerzy – Projekt
Proszę o bezwzględne potwierdzenie obecności.– emailem na adres:
federacjautwwim@gmail.com
. Ew. korekta listy będzie możliwa w dniach 2-4 wrzesień
Szkolenie odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Villa Park przy ul. Żołnierskiej 4.
Program szkolenia w oddzielnym komunikacie