Uwaga!!! wszyscy uczestnicy  zakwalifikowani do mobilności w Estonii. Z uwagi na duże problemy z uzyskaniem w odpowiednim czasie dotacji  unijnych  biuro projektowe podjęło decyzję o przeniesieniu tej mobilności  na rok 2023  (kwiecień-czerwiec ) .

prezes