Informuję, że  nasz wniosek na organizację zadania publicznego złożony do Urzędu Marszałkowskiego  pod nazwą „Szkoła Liderów” został pozytywnie zaakceptowany .Dotacja na organizację dwudniowego szkolenia wynosi 10 000zł.Planowany termin realizacji ww. zadania to 13-14-10-2022r.Proszę wziąć pod uwagę ten termin w planowaniu własnych przedsięwzięć.

prezes