Zarząd Federacji Warmii i Mazur w Olsztynie informuje, że w wyniku konkursu wniosków złożonych w ramach Programu Erasmus + Sektor Edukacja Dorosłych, wniosek złożony przez Federację UTW WiM do Programu Erasmus+ Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2019 został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym Federacja UTW WiM ogłasza nabór kandydatów do realizacji projektu:
„Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.”
W projekcie mogą uczestniczyć Prezesi i Członkowie Zarządów UTW należących do Federacji.
Szczególowe warunki okreslone w załacznikach do ogłoszenia na podstronie Projekty
W realizowanym projekcie ERASMUS+ przewidziany jest udział uczestników w sześciodniowym kursie  w Wiedniu w trzech grupach i trzech terminach.
Zgodnie z regulaminem proszę o wytypowanie i zgłoszenie kandydata i osobę rezerwową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2019r.

Prezes
Federacji UTW W i M

Antoni Furtak
 
Olsztyn 22.07.2019