Loading...
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku2021-04-16T15:13:31+02:00

Federacja Uniwersytetów
Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Kojarzymy organizacje z działalnością statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych, oraz promujemy idee uczenia się przez całe życie.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Aktywnie działamy jako związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku, non profit, działający na zasadzie dobrowolności i równych praw. Obecnie Federacja zrzesza 24 UTW z całego województwa warmińsko – mazurskiego. Naszym zamiarem jest rozwijanie i wdrażanie nowych projektów Erasmus + oraz pozyskiwanie nowych partnerów do ich realizacji.

Pragniemy realizować nasze cele w obszarach: nauki i edukacji, włączenia społecznego, ochrony i
promocji zdrowia, promocji wolontariatu, rozwoju regionalnego i międzynarodowego oraz kultury i sztuki.

WDRAŻANIE NOWYCH PROJEKTÓW

W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowaliśmy dwa projekty Erasmus + w sektorze edukacji dorosłych. W projektach wzięło udział 87 liderów i edukatorów ze wszystkich uczelni. Naszym zamiarem jest rozwijanie i wdrażanie nowych projektów Erasmus + oraz pozyskiwanie nowych partnerów do ich realizacji .

  • Wymogi formalne – Warunkiem koniecznym jest polskojęzyczna forma organizowania wykładów, seminariów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

  • Współpraca – Jesteśmy zainteresowani współpracą z partnerami posiadającymi osobowość prawną z Hiszpanii, Włoch, Grecji , Niemiec i Skandynawii.

  • Obszary realizacji – Pragniemy realizować nasze cele w obszarach nauki i edukacji, włączenia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, promocji wolontariatu, rozwoju regionalnego i międzynarodowego oraz kultury i sztuki.

NASZE CELE

Głównym celem federacji jest kojarzenie organizacji z działalnością statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych, oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Umożliwiamy mieszane możliwości uczenia się, aby jak najlepiej zaspokajać potrzebę zdobywania wiedzy. Pragniemy realizować nasze cele w obszarach: nauki i edukacji, włączenia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, promocji wolontariatu, rozwoju regionalnego, i międzynarodowego oraz kultury i sztuki.

Działamy na zasadzie dobrowolności i równych praw. Uważamy, że można i warto się uczyć przez całe życie. Pragniemy wspierać i wzajemnie się rozwijać w każdym obszarze wiedzy aby lepiej zaspakajać potrzeby naszych zrzeszonych w Uniwersytetach studentów.

Ostatnie komunikaty

Dołącz do ponad 4750 członków rozwijających swoją edukację

Stań się częścią Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Przejdź do góry