30 września w hotelu Villa Pallas w Olsztynie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników mobilności projektu Erasmus +realizowanego w Wiedniu w dniach 24 -29 sierpnia 2020 roku. Podsumowania dokonał prezes Federacji UTW WiM Ryszard Okliński, który omówił cele i zadania zrealizowane w ramach projektu .Wskazał na duże zaangażowanie wszystkich uczestników mobilności. Przyjęto z dużym uznaniem wykład Rektor OSW Pani Agnieszki Górskiej oraz radcy prawnego -Kazimierza Lejszo .Podziękowania za wkład pracy w całym okresie realizacji projektu prezes złożył :Antoniemu Furtak, Andrzejowi Postój, Lidii Lejszo i Jolancie Adamczyk . Antoni Furtak otrzymał statuetkę z podziękowaniami od wszystkich studentów zrzeszonych w Federacji za wkład pracy na rzecz seniorów. . W uznaniu za dotychczasową pracę na rzecz regionu Warmii i Mazur uhonorowany został „Honorową Odznaką Zasłużonych dla Warmii i Mazur” wręczoną przez Marszałka województwa Warmińsko- Mazurskiego – Marka-Gustawa Brzezina. Kolejnym etapem spotkania było wręczenie uczestnikom mobilności do Wiednia dokumentu Europass, teczkę do dokumentacji , album fotograficzny „Wiedeń 2020 -wspomnienia” wykonany przez Alicję Woronowicz z UTW Kętrzyn- obrazujący nasz pobyt w Wiedniu, biuletyn upowszechniający efekty naszej pracy , w którym zamieszczono sprawozdania każdego z uczestników .Na zakończenie oficjalnej części spotkania kabaret UTW z Węgorzewa przedstawił nam skecz „U Lekarza” ,który w sposób prześmiewczy ukazał plusy i minusy wizyty u lekarza w okresie pandemii. Śmiechu było co nie miara .Uroczysty obiad został uświetniony występem zespołu Pani Katarzyny Sobczyk z muzyką filmową – bardzo pozytywnie przez wszystkich przyjęty . Od godziny 18,oo rozpoczęła się kolacja integracyjna wraz z tańcami. Ufff…było super. Dziękuję !!!
Prezes Federacji