03 pażdziernika br.w sali konferencyjnej hotelu Villa Pallas odbyło się spotkanie z uczestnikami Projektu POWER.pod hasłem Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku – mobilna i kompetentna w działaniu. W spotkaniu uczestniczyło 48 przedstawicieli kadry senioralnej z 22 Uniwersytetów .Podsumowania dokonał Prezes Federacji UTW WiM- Antoni Furtak. W swoim wystąpieniu Prezes podkreślił zasadność realizacji tego typu przedsięwzięć w kolejnych latach. Wszystkim uczestnikom wręczono dokumenty EUROPASS oraz biuletyn oceniający osiągnięte cele projektu.
W drugiej części spotkania odbyła się inauguracja nowego projektu Erasmus + Akcja -1 pod hasłem :Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur .-realizowanego w latach 2019/2020.Przeprowadzono szkolenie zgłoszonych uczestników z 16 uniwersytetów, zwrócono uwagę na rzetelność wypełniania dokumentów zgłoszeniowych ,zapoznano słuchaczy z regulaminem i projektem realizacji . oraz wymogami uczestnictwa w projekcie.Omówienia dokonał Ryszard Oklinski-koordynator projektu Erasmus+.Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali klipardy. W szkoleniu uczestniczyły także przedstawicielki Uniwersytetu z Poniewieża (Litwa).
Kolejny wykład wygłosił mgr.Karol Bartkowski z Warszawy pt.”Umiejętność prowadzenia szkoleń- sztuka wystąpień publicznych na określony temat.” Na zakończenie szkolenia wykład „Jak być lepszym w liderem”-wygłosił.dr.Jacek Łapiński z Białegostoku -autor książki pt.”Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym.Oba wykłady spotkały się z bardzo dużym uznaniem i przybliżyły uczestnikom tak ważny problem.
Na zakończenie wszyscy liderzy uniwersytetów i Akademii uczestniczyli w kolacji integracyjnej z muzyką.