W dniu 20 września 2017 r w Olsztynie miało miejsce ważne wydarzenie.
W tym dniu nastąpiło podpisanie Porozumienia o Partnerstwie pomiędzy :
Federacją UTW Warmii i Mazur zs w Olsztynie i
Stowarzyszenie MANKO wydawcą Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora. zs w Krakowie.
Porozumienie podpisali:
Ze strony Federacji UTW WiM :
Antoni Furtak – Prezes i
Elżbieta Dziergacz – Wiceprezes

Ze strony Stowarzyszenia MANKO :
Łukasz Salwarowski – Prezes

Pełny tekst Porozumienia w załączeniu