W dniu 14 grudnia 2016 r odbyło sie ostatnie w 2016 roku spotkanie Rady Pożytku Publicznego woj warmińsko-mazurskiego. Omawiano m innymi:
1. Potrzebę kontynuacji w 2017 roku kampanii „Wspieram Region” mającej na celu propagowanie „pozostawiania” 1% podatku w regionie. Głos w tej sprawie zabierali: p. Mateusz Starus – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Marek Borowski – członek ogólnopolskiej Rady Pożytku Publicznego i Antoni Furtak – Prezes Federacji UTW WiM – członek Rady PP. Mówiono między innymi o tym że:
– większość środków z 1 % podatku wraca do budżetu , gdyż nie wszyscy deklarują wpłatę na rzecz konkretnej organizacji a powinny one zostać w województwie
– ponadto z uzyskanych w województwie wpływów z 1% podatku – większość czyli ponad 8mln złotych „wypływa ” poza województwo , głównie dla Fundacji które prowadzą agresywną kampanię w mediach, tymczasem pieniądze z tego tytułu potrzebne są organizacjom Pożytku Publicznego tutaj, na miejscu w województwie, bo mamy największe potrzeby w kraju. Dlatego Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marsząłkowskiego kolejny raz inicjuje akcję : „Wspieram Region” . Istnieje potrzeba by poprzeć tą akcję w całym województwie. I o poparcie tej akcji apeluje Rada Pożytku Publicznego zwracając sie z tym apelem do mieszkańców województwa ale również do wszystkich organizacji pozarządowych o jej poparcie.
2. Omówiono wstępnie rządową propozycję projektu Ustawy o utworzeniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Postanowiono że wrócimy ponownie do tej dyskusji w momencie gdy rząd przedstawi ostateczny projekt Ustawy i otworzy debatę społeczną nad projektem tej Ustawy.
3. Przedstawiono wstępnie Raport z badania stanu sektora obywatelskiego w województwie. Z uwagi na obszerność tego dokumentu – członkowie Rady Pożytku Publicznego zostali zobowiązani do przedstawienia swoich opinii i wniosków drogą elektroniczną.
4. W sprawach różnych – przedstawiłem informację o zarejestrowaniu Federacji UTW Warmii i Mazur , Walnym Zebraniu w dniu 28 listopada 2016 r i wyborze władz. Tym samym Federacja stała się formalnym podmiotem we współpracy z Radą Pożytku Publicznego województwa.
To w skrócie najważniejsze informacje z posiedzenia Rady Pożytku Publicznego województwa warmińsko-mazurskiego . O kolejnych działaniach Rady Pożytku Publicznego – będę informował na bieżąco.

Antoni Furtak
Członek Rady Pożytku Publicznego
woj. Warmińsko-mazurskiego