Program szkolenia
Liderów ATW/UTW Warmii i Mazur
w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r.

Temat szkolenia: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 19.09.2017 r.

Godz 9,30 – 10,30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w SSM „Relaks” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 13 b.

Godz 10,45 – 11,30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka i Wojewody – Prezentacja uczestników szkolenia.
Godz 11,30 – 14,30 – Wyklad pt „Żródła pozyskiwania środków na działalność OP ” – Trener prowadzący : Monika Hausman-Pniewska
Godz 14,30 do 15,00 – Poczęstunek + kawa/herbata
Godz 15,0 0- do 17,30 – Wykład pt: „Wprowadzenie do pisania wniosków o dofinansowanie „- Trener prowadzący: Piotr Pniewski
Godz 18, 00 do 22,00 – Kolacja integracyjna w Restauracji „Zakątki Europy”
Godz 22,00 do 7,00 – nocleg w SSM Relaks

Dzień II – 20.09.2017

Godz 7,15 do 8,15 – Śniadanie w restauracji „Zakątki Europy”
Godz 8,30 do 10,45 – wykład: Możliwości wsparcia Organizacji Pozarządowych z EFS i RPO – trenerzy Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
Godz 10,45 – 11,45 – Wykład red „Głosu Seniora” Łukasza Salwarowskiego pt: Współpraca z Głosem Seniora i Ogólnopolską Kartą Seniora 
szansą promocji i pozyskiwania funduszy dla organizacji seniorskiej.
Godz 11,45 – 12,30 – Wykwaterowanie z hotelu, Poczęstunek+kawa/herbata
Godz 12,30 – 13,45 – Podsumowanie , zebranie ankiet , wystąpienia
przedstawicieli UTW – uczestników szkolenia.
Godz 13,45 -14,00 – Zakończenie szkolenia i pożegnanie uczestników.