„Szkoła Liderów”
Federacji Uniwersytetów Trzeciego WiekuWarmii i Mazur .
Program szkolenia
w dniach 11 i 12 wrzesnia 2018 r.

Temat szkolenia: Projekt „Szkoła Liderów” jest kontynuacją realizowanego w 2017 roku zadania „Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 11.09..2018 r.

Godz 9.30 – 10.30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w hotelu „Villa Palace” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 4.
Godz 10.45 – 11.30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka – Prezentacja uczestników szkolenia. Rozdanie Ankiet
Godz 11.30 – 14.30 – Warsztaty „Praktyczne ćwiczenia z tematu : Od pomysłu do Projektu ” – Trenerzy prowadzący : Piotr Pniewski i Monika Hausman-Pniewska
Godz 14.30 do 15.10 – Poczęstunek + kawa/herbata
Godz 15.10- do 17.30 – Warsztaty cd „Praktyczne ćwiczenia z tematu : Od pomysłu do Projektu” Trenerzy prowadzący: Piotr Pniewski i Monika Pniewska
Godz 18.30 do 22.00 – Kolacja integracyjna w Restauracji hotelu „Villa Palace ”
Godz 22.00 do 7.00 – nocleg w hotelu Villa Palace.
Dzień II – 12.09.2018

Godz 7.15 do 8.15 – Śniadanie w restauracji „Villa Palace”
Godz 8.30 do 9.30 – Informacja nt Projektu „Kadra UTW Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu
10,30 – 10,45 – przerwa kawowa
Godz 10.45 – 11.45 – Wykład „Sztuka wystąpień publicznych”
Trener prowadzący mgr Karol Bartkowski – Zebranie Ankiet
Godz 11.45 – 12.00 – Wykwaterowanie z hotelu,
Godz 12.30 – 13.45 – Podsumowanie – informacja o działaniach Federacji , , wystąpienia
przedstawicieli UTW – uczestników szkolenia. Zebranie Ankiet
Godz 13.45 -14.00 – Zakończenie szkolenia i pożegnanie uczestników.
Uwagi: – Program może nieco ulec zmianie.
– Szkolenie jest dofinansowane z:
 budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,
 środków własnych Federacji UTW Warmii i Mazur