19 października 2021 roku -Federacja UTW WiM złożyła wniosek w ramach tzw. II rundy KA120-ADU Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji dorosłych.Wniosek przewiduje realizację 3 projektów  tym sektorze działania na przestrzeni 5 lat, bez potrzeby składania kolejnych wniosków .S U K C E S !!! wniosek uzyskał akceptację na realizację wszystkich projektów na przestrzeni tych 5 lat tj. do roku 2027 .

Prezes