Kolejne spotkanie z uczestnikami mobilności do Estonii. W rekrutacji uczestniczyło 18 osób reprezentujących poszczególne UTW w województwie. Wykaz zakwalifikowanych do tej mobilności uczestników  przedstawiony jest  na stronie Federacji . Zmianie uległ  termin spotkania wszystkich uczestników w szkoleniu przed mobilnością do Niemiec i Estonii na dzień 29 sierpnia 2022 w sali nr.208 (godz.10,oo) w budynku OSW.

prezes