Zarząd Federacji UTW WiM informuje że na ogłoszony przetarg ofert na przewóz uczestników Projektu na trasie Olsztyn- Wiedeń-Olsztyn wpłynęły 2 oferty spełniające wymagania przetargu.
1. Oferta firmy Arpa Travel – Olsztyn- na kwotę 13.000zł
2. Oferta firmy Kris- Bus Iława – na kwotę 7500zł
Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaakceptował ofertę firmy Kris-Bus i wytypował ta firmę do realizacji w/w zadania.
Powyższa informacja zostaje przekazana do wiadomości oferentom oraz umieszczona na stronie www.federacjautw.olsztyn.pl w zakładce Komunikaty
Za Zarząd
Antoni Furtak
Prezes
Federacji UTW
Warmii i Mazur