Przypominam,że 30 maja upływa termin płatności składek członkowskich Federacji UTW WiM.
Wysokość została ustalona na walnym zebraniu Federacji 10 marca br.i wynosi ona 2 zł/członka UTW. Bardzo proszę te UTW/ ATW o wypełnienie tych zobowiązań w terminie.pozdrawiam.prezes