Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaprasza przedstawicieli wszystkich UTW Warmii i Mazur na spotkanie w dniu 24 listopada o godz 11,00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie poświęcone możliwościom pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r .
Program spotkania:
Godz 11-12 – Pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds organizacji pozarządowych omówi priorytety na które zostaną przekazane środki z budżetu samorządu województwa oraz przewidywany kalendarz Konkursów na określone Priorytety w budżecie samorządu województwa.
Godz 12-14 – Przedstawiciele Projektu ERASMUS z Warszawy omówią możliwości skorzystania z oferty programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Jest to bardzo ciekawy Program do ew wykorzystania przez UTW .
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich UTW bez względu na formę prawną działalności organizacji. Zapraszamy po 2 osoby (Prezes lub Członek Zarządu i osoba pisząca Projekty )

Uwaga [b] Partnerem spotkania jest „Głos Seniora”[/b]