19 kwietnia 2018 r na zaproszenie JM Rektora UWM prof dr hab Ryszarda J. Góreckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji UTW WiM z przedstawicielami władz uczelni. W spotkaniu oprócz JM Rektora uczestniczyli również Prorektor ds Kształcenia i Studentów dr hab Jerzy Przyborowski oraz Pełnomocnik Rektora ds UTW prof dr hab Stefan Smoczyński .
W trakcie spotkania omówiono m.innymi:
Realizację projektu „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.” realizowanego przez UWM .
Inicjatorem tego projektu była Federacja UTW Warmii i Mazur.
Dzięki temu projektowi 1500 osób UTW z 13 UTW Warmii i Mazur bierze udział w zajęciach warsztatowych i wykładach. W imieniu Zarządu Federacji oraz uczestniczących w projekcie słuchaczy UTW, podziękowania za realizację tego projektu na ręce JM Rektora dla kadry naukowej UWM oraz Pełnomocnika Projektu prof. dr Stefana Smoczyńskiego złożył Prezes Federacji Antoni Furtak.
Rektor zaprosił przedstawicieli Zarządu Federacji na najważniejsze wydarzenia z życia UWM które odbędą się w roku 2018.
W trakcie spotkania omówiono również możliwości dalszej współpracy oraz zasady dalszego działania przy realizacji kolejnych projektów .
Otrzymaliśmy również deklarację pomocy JM Rektora przy przydziale lokalu na Biuro Federacji.
Spotkanie odbyło się serdecznej atmosferze z zapewnieniem że podobne spotkania będą kontynuowane.