Również w dniu 2 marca 2017 r, odbyliśmy spotkanie z p. Joanną Glezman – Pełnomocnikiem Marszałka ds. organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego. Prezes Federacji nakreślił najbliższe zadania i plany pracy Federacji oraz przedstawił Zarząd Federacji.
Pani pełnomocnik poparła ideę utworzenia Federacji i zadeklarowała pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz wsparcie merytoryczne. Ustalono również zorganizowanie dwudniowego szkolenia, które wyposażyłoby członków naszej Federacji w niezbędną wiedzę ułatwiającą zdobywanie funduszy.
Na spotkaniu omawiano też możliwości szerszej współpracy w roku przyszłym , w tym możliwość tzw regratingu .
Spotkanie było merytoryczne, twórcze co rokuje dalszą dobrą współpracę na przyszłości.

Sekretarz Federacji
Lech Bober