W dniach 19-20 września 2017 r w Olsztynie odbyło się szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w którym uczestniczyły 43 osoby z 18-tu UTW z terenu województwa warmińsko mazurskiego w Olsztynie.
Tematem szkolenia było: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.
Szkolenie prowadzili trenerzy : Monika Haussman-Pniewska , Piotr Pniewski oraz pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .
Informacja dla uczestników:
Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompleksowej i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych (szkolenia w zakresie języków obcych, ICT, oraz zarządzania projektem realizują:
– Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn, tel. 516 009 051, 516 009 038
– Fundacja Rozwoju przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda, tel. 604 458 176, (89) 646 79 57.

Pozostałe materiały szkoleniowe dostępne są w załącznikach.

Ponadto wieczorem 19 września odbyło się spotkanie integracyjne przy muzyce a 20-go września po wyczerpaniu tematów szkolenia odbyło się spotkanie z Red. Łukaszem Salwarowskim z Głosu seniora o czym piszemy szerzej w kolejnym materiale .