Program szkolenia wstępnego dla kandydatów na udział w Projekcie 2018-1-PL01-KA104-047544
w dniach 11-12.09.20198 r

Miejsce szkolenia:
Sala Konferencyjna Hotelu Villa Pallas w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 4
11.09.2018.
godz . 11,00 – Rejestracja uczestników , Rozdanie materiałów i Ankiet. Oficjalne rozpoczęcie .
11,30 – Przedstawienie założeń projektu , Omówienie jego celów i spodziewanych
rezultatów . Przedstawienie Biura/Zespołu Projektowego.
12,30 – Podział na grupy – Zbieranie od uczestników – szczegółowych danych koniecznych do zawarcia Umowy z Uczestnikiem na udział w Projekcie.
14,30 – 15,30 – Przerwa na poczęstunek
15,30- 16,30 – Cd zbierania danych.
16,30 -17,30 – Podsumowanie 1 dnia – Wyjaśnienie ew. niejasności przez Koordynatorów Projektu.
17,30 – 18,30 Czas wolny.
18,30 – 22,00 – Kolacja integracyjna

12.09.2018
Godz 7.15 do 8.15 – Śniadanie w restauracji „Villa Palace”
Godz 8.30 do 9.30 – Informacja nt wymagań dot. udziału uczestników w Projekcie Godz 9,30 – 10,30 wykład: Lider reprezentant swojej organizacji, miasta, Kraju.
Trener prowadzący – mgr Karol Bartkowski
10,30 – 10,45 – przerwa kawowa
10,45 – Zapytania kandydatów na uczestników w Projekcie. – Udzielanie wyjaśnień. Ustalenie wstępnego harmonogramu podpisywania Umów.
Godz 11.45 – 12.00 – Wykwaterowanie z hotelu,
Godz 12.30 – 13.45 – Podsumowanie – informacja o działaniach Federacji , , wystąpienia przedstawicieli UTW – uczestników szkolenia. Zebranie Ankiet
Godz 13.45 -14.00 – Zakończenie szkolenia i pożegnanie uczestników.

Uwaga : Szkolenie finansowane z Projektu POWERAE 2018-1-PL01-KA104-047544
– Dział wsparcie organizacyjne.