Witam UTW Warmii i Mazur
Chciałbym poinformować że z inicjatywy Federacji UTW WiM , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt pt ” „Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.” Projekt został oceniony pozytywnie i UWM w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur.
Więcej informacji o Projekcie przedstawimy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji UTW Warmii i Mazur w dniu 19 marca br o godz 11,00 w sali konferencyjnej MOK w Olsztynie przy ul Dabrowszczaków 3.
Również w tym dniu przedstawimy planowane przez Federację działania z tytułu innych projektów.
Zapraszamy :
– Przedstawicieli UTW należących do Federacji w charakterze delegatów
– Przedstawicieli UTW nie należących do Federacji w charakterze obserwatorów.

Antoni Furtak
Prezes Federacji UTW WiM