Do Zarządów UTW Warmii I Mazur

Informujemy że Wyższa Szkoła Informatyki I Ekonomii w Olsztynie realizuje Projekt :
„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko – mazurskiego”
natomiast Federacja UTW Warmii I Mazur wspiera te działania jako Partner uczelni.
W projekcie mog a wziąc udział osoby zamieszkałe na terenie województwa w wieku 50 do 74 lat.
Zarządy UTW zaiteresowanych udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie deklaracji udziału na adres WSIiE (adres niżej)
Zajęcia bedą odbywać się zarówno w Olsztynie jak i w terenie pod warunkiem zebrania
min 12 kandydatów na jedno szkolenie.
O tym gdzie będą odbywać się szkolenia zadecyduje WSIiE.
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Antoni Furtak
Prezes Federacji UTW WiM

Informacje o projekcie:
1)      Szkolenia językowe na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2:
• Język angielski
• Język niemiecki
• Język francuski
Szkolenia kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu na dwóch różnych poziomach biegłości językowej wraz z egzaminem.
• 120h  szkolenia
Najwcześniej zajęcia mogą się rozpocząć w sierpniu 2019r., natomiast najpóźniej w grudniu 2020r.
Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2,5h lekcyjne,  20h miesięcznie (3 m-ce na dany poziom x 2 poziomy = 6 m-cy)
2)      Szkolenia komputerowe na poziomie A w zakresie ICT
Szkolenia kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
• 100h szkolenia: 5 modułów (20h każdy moduł):
1)      Informacja
2)      Komunikacja
3)      Tworzenie treści
4)      Bezpieczeństwo
5)      Rozwiązywanie problemów
Najwcześniej zajęcia mogą się rozpocząć w sierpniu 2019r., natomiast najpóźniej w grudniu 2021r.
Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2,5h lekcyjne,  20h miesięcznie (5 m-ce na dany poziom A)
Zainteresowane UTW które zgromadzą min 12 uczestników na dane szkolenie proszone są o zgłaszanie mailem deklaracji uczestniczenia w Projekcie na adres:

sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Po otrzymaniu deklaracji uczestniczenia w projekcie wyślemy kwestionariusze do wypełnienia przez uczestników.
Z poważaniem,
Agnieszka Sawicka

BIURO REKTORA
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel./fax (89) 5347153 wew. 22
Kom. 519 062 012