W dniu 28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Po rejestracji w Sądzie rejestrowym, które nastąpiło 13 października 2016 r, przyszedł czas na I Walne Zebranie , w którym wzięło udział 25 delegatów wytypowanych przez 7 Uniwersytetów i Akademii z województwa i są to: Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Działdowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku Ostróda , Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowe Miasto Lubawskie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Węgorzewie. W roli obserwatora uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nidzicy. Ponadto zainteresowanie wstąpieniem do Federacji wyraziły również inne UTW z Warmii i Mazur które aktualnie z przyczyn formalnych nie mogły zgłosić akcesu do Federacji.
Walne Zebranie wysyła tu sygnał że Federacja jest otwarta dla wszystkich UTW !!!.
Walne Zebranie wyłoniło Zarząd i Komisję Rewizyjną , których skład jest ogłoszony na stronie głównej strony www.
Ponadto podjęto szereg ważnych Uchwał których najważniejsze są załącznikami do niniejszej informacji .
Na zakończenie głos zabrał Prezes Federacji UTW , który wyraził zadowolenie z utworzenia w/w struktury, której zadaniem jest konsolidacja i budowanie jedności ruchu UTW na Warmii i Mazurach oraz wspieranie wszystkich uniwersytetów naszego regionu ale szczególnie tych które działają w bardzo trudnych warunkach w małych miejscowościach .
Pełna wypowiedź Prezesa w oddzielnej informacji.
Na tym Walne Zebranie Zakończono.

Lech Bober – Sekretarz Federacji