W dniu 19 marca 2018 r o godz 10,45 I termin i 11,00 II termin – w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur.
Członkowie Federacji otrzymają oficjalne zawiadomienia.
UTW nie będący członkami Federacji maja prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu jako obserwatorzy.
Zapraszamy.
Antoni Furtak
Prezes