Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkie UTW Warmii i Mazur na wspaniałą imprezę sportowo-rekreacyjną pn. [b] „Warmińsko-mazurska Senioriada Ełk 2017”[/b]. Impreza odbędzie się w dniach 1-3.06.2017r. na obiektach sportowych w Ełku.
Organizatorem imprezy jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku a sponsorami : Urząd Marszałkowski i Miasto Ełk.

Federacja UTW Warmii i Mazur patronuje imprezie .
Apelujemy do wszystkich UTW o aktywne uczestnictwo w Senioriadzie.

Uwaga: Dokumenty Senioriady 2017 – Karty zgłoszenia, Program, Regulaminy są dostępne w załacznikch. Po otwarciu dokumentu można go wydrukować.